Coláiste Ghlór na Mara

Rang Lir

Mar mheánscoil phríomhshrutha acadúil go príomha, tá buntáistí an dá thrá ar fáil dóibh siúd atá ar speictream an uathachais. Is féidir leis na daltaí atá againn i Rang Lir, an rang uathachais s’againne, freastail ar ranganna do na hábhair príomhshrutha traidisiúnta ar nós Gaeilge, Béarla, Stair, Matamaitic agus Eolaíocht, lena gcomhghleacaithe bliana.Tá an rogha acu chomh maith na hábhair phraiticiúla ar nós Adhmadóireacht, Teicneolaíocht, Ealaín agus Ceol a dhéanamh leo siúd atá in aon rang leo i Rang Lir nó leis an bhliain-ghrúpa.

As a primarily mainstream, academic second level school, we offer students with autism the best of both worlds. Students in the ASD classroom may attend many traditional mainstream subjects with their class year groups including: English, Maths, History, Geography, CSPE and SPHE. They may also participate in some of the following practical classes: cookery, woodwork, art & P.E, both with their mainstream group and with their own class group in a smaller setting.

Leis na ranganna atá luaite thuas, déantar teagasc pearsanta ina ndiaidh i Rang Lir. Tugann an timpeallacht le ranganna beaga pearsanta deis do na daltaí scileanna sóisialta agus pearsanta a fhoghlaim a chuideoidh leo agus ullmhóidh iad don saol amach rompu. Is ag an chomh-ordaitheoir aonad uathachais a bhfuil an fhreagracht na pleananna aonaracha oideachais d’achan dalta agus téann siad i gcomhairle leis na gníomhaireachtaí seachtaracha a bhfuil baint acu leis an aonad.

All the classes outlined above, are followed up with personal tuition in a small class setting. This more intimate class room environment ensures that students are provided with social/personal skills that will prepare and benefit them in life after secondary school. The ASD Co-ordinator is responsible for drawing up IEPs for each student and liaises with all outside agencies that are involved with the centre.

Tá fáil ag gach dalta i Rang Lir ar chúntóir riachtanais speisialta i rith an lae má tá siad ag iarraidh. Cuireann an suíomh aoibhinn, agus an gairdín céadfach, chomh maith leis na turais chuig na siopaí áitiúla, leis an taitneamh a bhaineann na daltaí Rang Lir leis an an scoil.

All students in our ASD centre have full access to an SNA at all times throughout the school day if required.Our idyllic environment complete with sensory garden and weekly outings to the local shops that adds to the enjoyment of school for our ASD students.

D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán-Téarma
Samh 16
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 3
Samh 22
2021
Scoil Dúnta
Noll 09
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 5
Cinnirí Gaeilge na Scoile, 2020-2021 Dúnann Coláiste Ghlór na Mara inniu don sos meán-téarma agus gan dabht ar
Lá an-bhródúil a bhí ann do mhuintir na scoile go léir inniu, ach go háirithe d’fhoireann agus do dhaltaí
Rang na hArdteistiméireachta 2021 ar lá na dtorthaí Chuir muid fáilte is fiche roimh ár n-iarscoláirí
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Ghlór na Mara