Coláiste Ghlór na Mara

I-pad

I-pad

Feictear iPadanna mar uirlisí luachmhara oideachasúil i gColáiste Ghlór na Mara do mhic léinn, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí. Úsáideann na scoláirí a gcuid iPadanna le haghaidh tascanna éagsúla sa rang agus le haghaidh obair bhaile. Is iomaí na deiseanna atá ag na daltaí chun a smaointeoireacht chruthaitheach agus chriticiúil a fhorbairt leis na hipadanna, agus meascán de chomhoibriú agus taighde neamhspleách a dhéanamh le linn ranganna. Seachnaítear leabhair troma agus cur amú páipéir le ghléas mar seo, agus tá nótaí ábhair ar fáil go furasta trí OneNote. Úsáidtear cóipleabhair fós sna ranganna ar fad chun litearthacht agus uimhearthacht a choinneáil ar ardchaighdeán sa scoil. Tá córais agus foireann teicneolaíochta I bhfeidhm sa scoil atá ar fáil chun fadhbanna a réiteach láithreach.

iPads are seen as a valuable educational tool in Coláiste Ghlór na Mara for students, teachers and parents. Students use iPads for daily classroom tasks and for homework. Students have ample opportunities to develop creative and critical thinking by using a variety of apps, while also being involved in both cooperative and independent learning during class. Heavy books and waste of paper are avoided thanks to this single device, and all notes are easily accessible to students through OneNote. Copybooks are still used for classwork in order to keep literacy and numeracy to a high standard. We have systems in place as well as a technology team who deal with any queries or issues in regards to the ipads.

D.Fómh 23
2023
Scoil Dúnta/School Closed
D.Fómh 26
2023
Cruinniú Tuismitheoirí/Parent Teacher Meetings (Bliain 5)
D.Fómh 30
2023
Sos Meán-Téarma/Mid-Term Break
Samh 07
2023
Réamh-bhréagscrúduithe na 6ú Bliana/6th Year Pre-Mocks
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Ghlór na Mara