Coláiste Ghlór na Mara

Foireann Scoile (School Staff)

Screenshot 2021-09-01 at 1.48.45 p.m..png

Foireann 2021-2022

Príomhoide:

Maedhbh Daltún

Príomhoide Tánaisteach:

Bláithín Uí Dhálaigh (Saoire tuismitheora)

Fiachra Ó hEochaidh (Gníomhach)

Caoimhe Hearún (Gaelcholáiste Dhún Dealgan)

Príomhoidí Cúnta:

Carly Nic Curtha (Saoire tuismitheora)

Fiachra Ó hEochaidh

Siobhán Ní Mhaolagáin

Andrea Ní Cheallaigh

Cian Ó Tuathaláin

Katie Ní Dhubhláin

Philip Ó Cathain

Caoimhe Ní Chorráin (Comhordaitheoir Tacaíochta Foghlama - Saoire tuismitheora)

Órlagh Nic Eoin

Fiona Ní Churraoin (Comhordaitheoir Cláir)

Emer Ní Éafa

Fionnuala Ní Chualáin

Alice de Búrca

Cillian Ó Conghaile

Rónán Ó Beoláin

Sinéad Ní Fhionnagáin

Rang Lir:

Eimear Ní Mhathúna

Orna Ní Chorráin

Foireann Mhúinteoireachta:

Carly Nic Curtha (Saoire tuismitheora)

Fiachra Ó hEochaidh (Stair/Gaeilge)

Siobhán Ní Mhaolagáin (Ceol/Gaeilge/Ceoldráma)

Andrea Ní Cheallaigh (Eacnamaíocht Bhaile/Gaeilge)

Cian Ó Tuathaláin (Tíreolaíocht/Gaeilge/Gaeilge na hAlban/Ceoldráma/Erasmus+)

Katie Ní Dhubhláin (Bitheolaíocht/Eolaíocht/Mata/Corpoideachas)

Philip Ó Cathain (Mata/Corpoideachas)

Caoimhe Ní Chorráin (Saoire tuismitheora)

Órlagh Nic Eoin (Mata/Matamaitic Fheidhmeach)

Fiona Ní Churraoin (Gaeilge/Gairmthreoir/Obair Idirbhliana/Dlí)

Treasa Ní Mhathúna (Sos gairme)

Colm Ó Luing (Teicneolaíocht/Adhmadóireacht/Grafaic Theicniúil/Scileanna Saoil)

Seosamh Ó Griallais (Adhmadóireacht/Staidéar Foirgníochta)

Sinéad Ní Fhionnagáin (Gaeilge/Gnó/Na Meáin Dhigiteacha/Ceannairí don Todhchaí)

Honor Ní Loinsigh (Gaeilge/Tíreolaíocht/OSSP)

Cillian Ó Conghaile (Mata/Corpoideachas)

Emer Ní Éafa (Corpoideachas/Bitheolaíocht/Eolaíocht)

Róisín Nic Adaim (Bitheolaíocht/Eolaíocht)

Alice de Búrca (Bitheolaíocht/Eolaíocht/Ceimic)

Tomás Ó hAodha (Spáinnis/Fraincis)

Danielle Ní Chléire (Eacnamaíocht Bhaile/Gaeilge)

Sarah Ní Bhroin (Spáinnis/Drámaíocht)

Niamh Ní Bhraonáin (Béarla/Reiligiún)

Michelle Nic Niocláis (Béarla/Reiligiún)

John Gately (Béarla)

Fionnuala Ní Chualáin (Gnó/Gaeilge)

Macdara Ó Béarra (Gaeilge/OSSP/Tiomáint)

Amy Ní Chamhaoil (Stair/Gaeilge)

Ciara Ní Phuirséil (Gaeilge/Stair/OSPS/OSSP)

Katie Biggins (Fraincis/Gaeilge)

Cliona Ní Fhionnagáin (Tíreolas/Gaeilge)

Rónán Ó Beoláin (Béarla/Gaeilge)

Ian Ó Cearúil (Mata)

Cillian Ó Néill (Tíreolaíocht/Corpoideachas)

Fiachra Ross (Béarla)

Cúntóirí:

Amy Warner

Ann Marie Uí Dhufaigh

Bríd Nic Dhónaill

Traci Whelan

Yvonne Uí Bhaolláin

Úna Uí Laocha

Deirdre O'Toole Jeyasundaram

Rúnaí:

Gráinne Nic an Ultaigh

Feighlí:

Thomas Carvin

Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Ghlór na Mara