Coláiste Ghlór na Mara

Éide Scoile (School Uniform)

Tacaíonn éadaí sábháilte agus oiriúnacha go mór leis an bhfoghlaim. Creidtear i gColáiste Ghlór na Mara, gur cuid lárnach d’éiteas na scoile an chulaith scoile, agus go bhfuil ról tábhachtach aige chun iompar dearfach, aitheantas agus bród scoile a chothú, agus le cuimsiú a chothú i measc daltaí ó gach cúlra agus cine, saor ó bhrú sóisialta chun gléasadh ar chuma áirithe nó eile.

Cothaíonn an t-éide scoile aontas agus gaoil dearfacha idir daltaí, a thacaíonn ardchaighdeán teagaisc agus foghlama. Is siombail láidir dár bpobal foghlama an t-éide scoile, a dhear ár gcéad daltaí agus a dtuismitheoirí nuair a bunaíodh an scoil in 2014. Léiríonn sé ár mbród scoile, agus mar sin, coimeádtar go slachtmhar é i gcónaí.

S’éard atá i gceist le culaith scoile Choláiste Ghlór na Mara ná:

 • Geansaí dearg le suaitheantas na scoile
 • Léine bán
 • Carbhat liath agus dearg
 • Sciorta/Brístí liatha do chailíní
 • Bristí liath do bhuachaillí
 • Riteoga/stocaí liatha do chailíní
 • Stocaí liath / dubha / dúghorm do bhuachaillí
 • Bróga dubha ísle leathair iomláin (ní bróga reatha)
 • Cóta dearg le suaitheantas na scoile

Tá geansaí, cóta, carbhat na scoile ar fáil ó McFaddens i mBaile Brigín (01) 841 3891.

Ba chóir aird ar leith a thabhairt ar na pointí seo a leanas:

 • Táthar ag súil le hardchaighdéan glaineachta ó gach dalta.
 • Caitear cóta na scoile amháin ag taisteal chuig nó ón scoil agus ag imeachtaí scoile.
 • Baintear cóta na scoile ar shroichint na scoile, agus ní chaitear i bhfoirgneamh na scoile í.
 • Baintear hataí, lámhainní, scairfeanna mar aon leis an gcóta ar shroichint na scoile.
 • Níl sé de dhualgais ar dhaltaí an carbhat scoile a chaitheamh ach amháin nuair nach bhfuil an geansaí scoile á chaitheamh acu.
 • Caithfear sciorta na gcailíní a bheith ar fad níos ísle ná na glúine agus níos airde ná an rúitín.
 • Caithfear brístí na mbuachaillí a bheith ar fhad oiriúnach (barr na mbróga), le stocaí cuí.
 • Níor cheart go mbeadh aon chuid de chosa na mbuachaillí le feiceáil agus iad san éide scoile.
 • Ba chóir don léine a bheith curtha laistigh den bhríste nó sciorta, dúnta go hiomlán.
 • Ba cheart ainm an dalta a bheith ar an ngeansaí / cóta scoile
 • Níl an scoil freagrach as gnéithe den éide scoile a chailltear, a ghoidtear nó ar a ndéantar damáiste.
 • Tá cead ag an scoil aon seodra atá ag dalta gur bhaol sláinte agus sábháilteachta é, a thógáil ón dalta.
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara