Coláiste Ghlór na Mara

Comhairle na dTuismitheoirí (Parents Association)

Comhairle na dTuismitheoirí (Parents Association)

Aithníonn Coláiste Ghlór na Mara ról na dtuismitheoirí mar bhunoideachasóirí a bpáistí agus tá meas mór aige ar ról na dtuismitheoirí mar pháirtithe leasmhara sa scoil.

Bíonn ról ríthábhachtach inár gColáiste ag Comhairle na dTuismitheoirí gníomhach.Tríd an gComhairle beidh deis ag tuismitheoirí a dtuairimí agus a smaointí ar oideachas a bpáistí a roinnt agus leis sin, beidh deis acu ceisteanna a bhaineann le comhphobal na scoile a ardú. Beidh cruinnithe rialta ag
Comhairle na dTuismitheoirí agus beidh ról aige le forbairt leanúnach na mbeartas scoile.

Toghtar beirt thuismitheoirí ar Bhord Bainistíochta na scoile.

Bíonn ról ag an gComhairle i ngníomhaíochtaí maoinithe don scoil agus d’fhéadfadh sé cabhrú trí urraíocht a dhéanamh ar imeachtaí do dhaltaí agus cabhair a thabhairt d'oícheanta eolais ar thopaicí oideachasúla do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí.

Má theastaíonn uait páirt a ghlacadh i gComhairle na dtuismitheoirí, téigh i dteagmháil le do thoil tríd an seoladh ríomhphoist seo:
Tuisti@colaisteghlornamara.ie


Coláiste Ghlór na Mara recognises the role of parents as the primary educators of their children and values the role that parents hold as stakeholders in the school.

An active Parents Association plays a vital role in our school. It gives parents an opportunity to voice their opinions and ideas regarding the education of their children and issues within the school community. The Parents' Association meets regularly and is involved in the ongoing development of school policies. The Association also elects two representatives to the Board of Management of the School.

The Association fosters, in every way, its social and cultural values into the fabric of the school. It also participates in fundraising activities for the school, and also assists in sponsoring events for students and information evenings on educational topics for parents and guardians.

If you wish to become involved with the parents association please contact us by emailing:

Tuisti@colaisteghlornamara.ie

Bealt 21
2024
Searmanas Bliain 6/Bliain 6 Ceremony and finish
Bealt 24
2024
Lá Spóirt
Bealt 27
2024
Scrúduithe an tSamhraidh/Summer Exams
Bealt 27
2024
Scrúduithe an tSamhraidh/Summer Exams
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara