Coláiste Ghlór na Mara

Ceaintín

Leagan Gaeilge

Ag ordú lóin ó Cheaintín CGNM (Athbhreithniú le déanamh ag an mBriseadh Meántéarma 2021)


Osclófar ceaintín na scoile ón Luan 6ú lá de Mheán Fómhair. Beidh rogha ag Daltaí agus Tuismitheoirí ordú a dhéanamh go seachtainiúil nó go laethúil ón gceaintín agus rogha, freisin, airgead a úsáid (pointe 1 thíosluaite), nó Revolut agus an App Revolut a úsáid.

(1) Más mian le Daltaí lón a ordú go seachtainiúil, ansin is féidir leo leanúint ar aghaidh ag glacadh foirm ordaithe ón bhfillteán lasmuigh den cheaintín san Aitriam nó óna Rang Oide, na sonraí a chomhlánú agus iad a chur sa bhosca poist in aice leis an gceaintín. Is féidir leo airgead a úsáid, a chur i gclúdach litreach leis an bhfoirm ordaithe (do chostais an lóin, féach ar phointe 3 thíos) le hainm an dalta scríofa ann. Is féidir Revolut a úsáid anois chun íoc as orduithe laethúla/seachtainiúla (féach ar na sonraí thíos faoi 'Ag baint úsáide as Revolut chun Íoc as Lón Scoile'. Má tá foirm ordaithe á húsáid acu ar scoil, ní mór do dhaltaí tic a chur ar an bhfoirm ordaithe, le rá an bhfuil siad ag íoc le hairgead nó le Revolut.

(2) Más mian le Daltaí ordú a dhéanamh go laethúil ón gCeaintín, is féidir foirm ordaithe laethúil a bhailiú lasmuigh den cheaintín, é a chomhlánú leis na sonraí roimh 8.30AM agus a chur sa bhosca poist in aice leis an gceaintín. Is féidir leo airgead a úsáid i gclúdach litreach leis an bhfoirm ordaithe nó is féidir leo Revolut a úsáid (féach ar na sonraí thíos faoi 'Ag baint úsáide as Revolut chun Íoc as Lón Scoile'). Ní mór do dhaltaí tic a chur ar an bhfoirm ordaithe laethúil, le rá an bhfuil siad ag íoc le hairgead nó le Revolut.

(3) Is féidir cóip den bhiachlár lóin atá ar fáil ón gceaintín, a fháil ar ár suíomh Gréasáin scoile ag bun an leathanaigh seo.

Revolut a úsáid chun Íoc as Lón Scoile

 1. Caithfidh Cárta agus Aip Revolut a bheith agat agus a dhóthain airgid curtha ann agat chun costas ordú lóin an dalta a chlúdach.
  2. Ní mór do thuismitheoirí/caomhnóirí an uimhir teagmhála do Cheaintín CGNM 0862232536 a shábháil ar a dteagmhálacha teileafóin.
  3. Is féidir teacht ar an mbiachlár lóin ag bun an leathanaigh seo chun an lón a theastaíonn a roghnú agus an costas a ríomh.
  4. Is féidir an ríomhphost ordaithe thíos a sheoladh chun seachtain d’orduithe lóin NÓ orduithe laethúla a áireamh.
  5. Tá an rogha ag daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí foirm ordaithe páipéir a chur isteach, mar a leagtar amach thuas, ag ticeáil go ndearnadh íocaíocht trí Revolut NÓ is féidir sonraí ordaithe a sheoladh an tseachtain/lá roimhe seo chuig cgnmcanteen@gmail.comleis na sonraí seo a leanas san ábhar barra:
  Iontráil uimhir na bliana (1-6 a thaispeántar thíos) AGUS ainm ranga AGUS ainm an dalta.
  (Úsáid uimhir 1 do Bliain1, 2 do Bhliain 2, 3 do Bhliain 3, 4 do Bhliain 4, 5 do Bhliain 5, 6 do Bhliain 6)

Ríomhphost ordú samplach chuig cgnmcanteen@gmail.com:

Screenshot 2021-09-02 at 11.50.22 a.m..png

6. Tar éis an fhoirm ordaithe a bheith curtha isteach ar scoil trí bhosca poist an cheaintín NÓ trí ríomhphost, caithfear an t-airgead iomlán a sheoladh chuig an uimhir theagmhála CGNM Ceaintín 0862232536 tríd an Aip Revolut roimh 8.30 am ar an lá a theastaíonn an lón.
Tá sé an-thábhachtach go ndéantar na sonraí céanna a iontráiltear ag an mbarra ábhair ar an ríomhphost, a iontráil i nótaí íocaíochta Revolut (féach an sampla thíos).
Ná brúigh seol mura bhfuil sonraí an dalta sa chuid nótaí mar atá thíos.


Íocaíocht shamplach déanta ag baint úsáide as Revolut App:

Screenshot 2021-09-02 at 11.42.31 a.m..png

7. Ní ghlacfar le horduithe ríomhphoist chuig aon seoladh ríomhphoist CGNM eile, lena n-áirítear oifig na scoile.
8. Glacfar le horduithe laethúla go dtí 8.30 am an lá céanna trí r-phost NÓ foirm ordaithe ar scoil ag úsáid íocaíochta trí airgead , tríd an modh atá ann cheana NÓ íocaíochtaí trí Revolut. Tabhair faoi deara le do thoil go mb’fhéidir nach nglacfar le horduithe /h íocaíochtaí déanacha tar éis 8.30rn agus nach mbeidh orduithe ann le bailiú ag am lóin.


English Version

Ordering from the CGNM Canteen (to be reviewed at October Midterm 2021)

Our school canteen will open From Monday 6th September. Students and Parents will have the choice of ordering either weekly or daily from the canteen. Students and Parents also have the option of using cash (see point 1 below), or using Revolut and the Revolut App.

(1) If Students wish to order lunch weekly, then they may continue to take an order form from the folder outside the canteen or from their Tutor Class, complete the details and place it in the postbox beside the canteen. They can use cash, placed in an envelope with the order form (prices see point 3 below), clearly labelled with student’s name and class. Revolut can also be used to pay for daily/weekly orders (see Using Revolut to Pay for School Lunches, below). If using an order form in school, students must tick on the order form, whether they are paying by Cash or Revolut.

(2) If Students wish to order daily from the Canteen, a daily order form can be collected from outside the canteen, completed with the order details, clearly labelled with student’s name and class, before 8.30 am and placed in the postbox beside the canteen. Students can use cash in an envelope with the order form or can use Revolut (see Using Revolut to Pay for School Lunches, below). Students must tick on the daily order form, whether they are paying by Cash or Revolut

(3) Copies of the Lóin/Lunch menus available can be found on our school website at the bottom of this page.


Using Revolut to Pay for School Lunches:


1. You must have a Revolut Card and App with enough money lodged to cover the cost of the Student’s lunch order.
2. The contact number for CGNM Canteen 0862232536 must be saved to the Parent’s phone contacts.
3. The Lóin/Lunch menu can be accessed on the school website at the bottom of this page, in order to choose the items required and to calculate the cost.
4. The order email below, can be sent to include a week of lunch orders OR daily orders.
5. Students and Parents have the option to submit a paper order form as outlined above, ticking that payment has been made via Revolut OR Order details can be sent the week/day before to cgnmcanteen@gmail.com with the following details in the subject bar:

Enter the year reference number (1-6 shown below) plus class name plus student name.
(Use the reference number 1 for Bliain1, 2 for Bliain 2, 3 for Bliain 3, 4 for Bliain 4, 5 for Bliain 5, 6 for Bliain 6)

Sample order email to cgnmcanteen@gmail.com:

Screenshot 2021-09-02 at 11.50.22 a.m..png


6. Following the Order Form being submitted either in school through the canteen postbox OR via email, the total money must be sent to the contact number CGNM Canteen 0862232536 through the Revolut App before 8.30 am on the day the lunch is required.
It is vital that the same details entered at the subject bar on the email are entered in the comments section in the Revolut payment notes (see sample below). Do not press send unless the Student’s details are in the notes section as below.

Sample payment made using Revolut App:

Screenshot 2021-09-02 at 11.45.54 a.m..png

7. Email orders will not be accepted to any other CGNM email address including the school office.
8. The Canteen Staff will accept daily orders until 8.30 am of that same day either via email OR order form in school using payment via cash, through the existing method OR payments via Revolut. Please be aware that late orders/payments after 8.30am may not be available for students to collect at lunch time.

Foirm Ordaithe & Biachlár (Gaeilge)

Order Form & Menu (English)

Aib 01
2023
Laethanta Saoire na Cásca (Easter Holidays)
Bealt 01
2023
Lá Saoire Bainc (Bank Holiday)
Bealt 02
2023
Scoil Dúnta (School Closed)
Bealt 29
2023
Scrúduithe Tí (In-house exams)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Ghlór na Mara