Coláiste Ghlór na Mara

Bord Bainistíochta (Board of Management)

Déanann an Bord Bainistíochta bainistiú ar an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé freagrach don phátrún agus don Aire. Ní mór don Bhord seasamh le sainspiorad (éiteas) na scoile agus tá sé freagrach don phátrún as a leithéid a dhéanamh. Tá an príomhoide freagrach as bainistíocht laethúil na scoile, agus as treoir a thabhairt do mhúinteoirí agus do bhaill foirne eile na scoile agus tá sí freagrach don mBord as an mbainistíocht sin.

Cóirítear bord gach trí bliana ag leanúint na treoirlínte atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna . Bíonn ceathrar ball ón bpatrún (An Foras Pátrúnachta), beirt ó fhoireann na scoile agus beirt tuismitheoir. Feidhmíonn an príomhoide mar rúnaí ar an mbord .

Feidhmíonn na cruinnithe boird trí mheán na Gaeilge .

Seo thíos baill an bhoird 2021 - 2024:-

Clodagh Ní Mhaolchiaráin - An Fóras Patrúnachta, Cathaoirleach

Fiona Ní Churraoin - Múinteoir

Órlagh Nic Eoin- Múinteoir

Darragh Ó Murchú- Tuismitheoir

Niall Minto - Tuismitheoir

Seán O'Conchubhair - An Fóras Patrúnachta

Dónal Ó Baoill - An Fóras Patrúnachta

Colm Ó hArgáin - An Foras Pátrúnachta

Maedhbh Daltún - Priomhoide, Rúnaí an Bhoird

D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán-Téarma
Samh 16
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 3
Samh 22
2021
Scoil Dúnta
Noll 09
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 5
Cinnirí Gaeilge na Scoile, 2020-2021 Dúnann Coláiste Ghlór na Mara inniu don sos meán-téarma agus gan dabht ar
Lá an-bhródúil a bhí ann do mhuintir na scoile go léir inniu, ach go háirithe d’fhoireann agus do dhaltaí
Rang na hArdteistiméireachta 2021 ar lá na dtorthaí Chuir muid fáilte is fiche roimh ár n-iarscoláirí
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Ghlór na Mara