Coláiste Ghlór na Mara

An Idirbhliain (Transition Year)

An Idirbhliain (Transition Year)

Turas Idirbhliana Thar Lear, 2024

Thosaigh Clár na hIdirbhliana i gColáiste Ghlór na Mara sa bhliain 2017. Ó shin, tá gach bliainghrúpa sa scoil tar éis tabhairt faoin gclár iontach fiúntach seo.

Tugann an Idirbhliain deis dár ndaltaí forbairt a dhéanamh ar na hábhair atá déanta acu sa tSraith Shóisearach, ach in éineacht leo sin, tugtar deis dóibh modúil agus ábhair nua a thriail. Eagraítear réimse leathan imeachtaí lasmuigh den seomra ranga le linn na bliana agus baineann ár ndaltaí Idirbhliana tairbhe as turais i gcóngar is i gcéin, malartáin idirnáisiúnta, an ceoldráma agus taithí oibre.

I measc na n-ábhar a chuirtear ar fáil don Idirbhliain, tá:

 • Béarla
 • Gaeilge
 • Mata
 • Fraincis
 • Spáinnis
 • Tiomáint
 • Ceannairí don Todhchaí
 • Erasmus+
 • Gairmthreoir
 • Teoiricí Comhcheilge
 • Dlí
 • Ceoldráma (Amhránaíocht agus Aisteoireacht)
 • Ceoldráma (Tógáil Stáitse, Dearadh agus Bolscaireacht)
 • Scileanna Saoil
 • OSPS
 • Stair
 • Tíreolas
 • Ealaín
 • Teicneolaíocht
 • Adhmadóireacht
 • Ceol
 • Gnó
 • Gaeilge na hAlban
 • Eacnamaíocht Bhaile

Tá an Idirbhliain éigeantach i gColáiste Ghlór na Mara. Céimníonn ár ndaltaí tar éis na hIdirbhliana agus iad i ndiaidh forbairt phearsanta ollmhór a dhéanamh. Réitíonn an bhliain go mór iad don tSraith Shinsearach agus don saol.

Suíomh na hIdirbhliana

Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara