Coláiste Ghlór na Mara

An Ghaeilge

An Ghaeilge

An Idirbhliain i gColáiste UISCE, Gaeltacht Iorrais, Co. Mhaigh Eo. 2019

Polasaí Gaeilge an Choláiste

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile. Mar thoradh air sin, tá stádas ar leith aici i saol iomlán phobal na scoile.

Is scoil lán Ghaeilge í Coláiste Ghlór na Mara agus baintear úsáid as an tumoideachas chun an teanga a chur chun cinn sa scoil. Tá ár bpolasaí Gaeilge le fail ar an leathanach 'Polasaithe' anseo.

Dualgais ó thaobh na Gaeilge de:

• Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile agus is í a labhraíonn na múinteoirí eatarthu féin agus leis na scoláirí. Labhraíonn na scoláirí an Ghaeilge eatarthu féin agus is í a labhraítear le cuairteoirí chun na scoile freisin, ach amháin sa chás nach bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil ag na cuairteoirí sin.

• Bíonn an scoil ag súil go mbainfidh na scoláirí úsáid as an Ghaeilge ag gach imeacht scoile: turais, cluichí, srl.

• Feidhmníonn Bord Bainistíochta na scoile trí mheán na Gaeilge chomh fada agus is féidir.

• Tapóidh an scoil gach aon deis an Ghaeilge agus an cultúr na Gaeilge a chur chun cinn.

• Déanfaidh an scoil cinnte de go bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge ag foireann na scoile uilig chun a gcuid oibre a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Spreagadh na Gaeilge

Bíonn an bhéim i gcónaí ar an teanga a spreagadh go dearfach. I measc na modhanna chun an teanga a chur chun cinn i measc na ndaltaí, tá:

• Drámaíocht

• Díospóireachtaí

• Duaiseanna

• An Ceoldráma Bliantúil

• Seachtain na Gaeilge

• Comórtais idir-ranganna (Gaeilge 21)

• Comharthaíocht spreagtha

An GhaeilgeAn GhaeilgeAn Ghaeilge
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara