Coláiste Ghlór na Mara

An Ghaeilge

An Ghaeilge

An Idirbhliain i gColáiste UISCE, Gaeltacht Iorrais, Co. Mhaigh Eo. 2019

Polasaí Gaeilge an Choláiste

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile. Mar thoradh air sin, tá stádas ar leith aici i saol iomlán phobal na scoile.

Is scoil lán Ghaeilge í Coláiste Ghlór na Mara agus baintear úsáid as an tumoideachas chun an teanga a chur chun cinn sa scoil.

Dualgais ó thaobh na Gaeilge de:

• Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile agus is í a labhraíonn na múinteoirí eatarthu féin agus leis na scoláirí. Labhraíonn na scoláirí an Ghaeilge eatarthu féin agus is í a labhraítear le cuairteoirí chun na scoile freisin, ach amháin sa chás nach bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil ag na cuairteoirí sin.

• Bíonn an scoil ag súil go mbainfidh na scoláirí úsáid as an Ghaeilge ag gach imeacht scoile: turais, cluichí, srl.

• Feidhmníonn Bord Bainistíochta na scoile trí mheán na Gaeilge chomh fada agus is féidir.

• Tapóidh an scoil gach aon deis an Ghaeilge agus an cultúr na Gaeilge a chur chun cinn.

• Déanfaidh an scoil cinnte de go bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge ag foireann na scoile uilig chun a gcuid oibre a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Spreagadh na Gaeilge

Bíonn an bhéim i gcónaí ar an teanga a spreagadh go dearfach. I measc na modhanna chun an teanga a chur chun cinn i measc na ndaltaí, tá:

• Drámaíocht

• Díospóireachtaí

• Duaiseanna

• Seachtain na Gaeilge

• Comórtais idir-ranganna

• Comharthaíocht spreagtha

Noll 08
2022
Cruinniú Tuismitheoirí B5 (5th year PTM - School closed at 15.15)
Noll 15
2022
Traenáil JCT (JCT Staff Training Day - School closed to all students)
Noll 16
2022
Scrúduithe Tí (In-house exams)
Noll 22
2022
Laethanta Saoire na Nollag (Christmas Holidays)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Coláiste Ghlór na Mara