Coláiste Ghlór na Mara

Staidéar Maoirsithe

Staidéar Maoirsithe 2020-2021 (Leagan Gaeilge)

Tá áthas orainn fógra a dhéanamh go mbeidh an staidéar maoirsithe ag tosú ar an Luan 13ú Meán Fómhair 2021. Tá staidéar maoirsithe ar fáil do chách i gColáiste Ghlór na Mara i ngach bliainghrúpa. Tugtar deis do na daltaí, faoi stiúradh ár múinteoirí, smacht a choinneáil orthu féin agus díriú ar obair bhaile agus dul siar a dhéanamh i dtimpeallacht chiúin, chompordach agus chairdiúil. Ní cuirfear suas le drochiompar ar chor ar bith agus déantar teagmháil le tuismitheoirí trí ríomhphost/trí ghuthán mura bhfuil a bpáiste ag baint úsáid éifeachtach as an tréimhse staidéir.

Reáchtálfar dhá cheardlann staidéir dóibh siúd atá cláraithe don Staidéar Maoirsithe: ceann amháin i Mí Mheán Fómhair agus ceann amháin eile i dtreo na Scrúduithe Stát/Scrúduithe an tSamhraidh. Gheobhaidh gach dalta atá cláraithe don Staidéar Maoirsithe pacáiste staidéir agus beidh cead acu cúnamh a fháil leis an obair bhaile ó na múinteoirí i bhfeighil.

Má tá ullmhúcháin le déanamh ag dalta ar bith do MRBanna, scrúduithe cainte nó cuir i láthair, cuirtear spás ar fáil dóibh chun é seo a dhéanamh go príobháideach.

Beidh staidéar maoirsithe ar fáil ar feadh dhá uair an chloig tar éis na scoile, ceithre lá in aghaidh na seachtaine (Luan-Déardaoin), gach seachtain, go dtí deireadh na scoilbhliana. Tá 5 tréimhse staidéir ann i mbliana:

 • Tréimhse 1: Meán Fómhair - Oíche Shamhna (€50)
 • Tréimhse 2: Samhain - Nollaig (€70)
 • Tréimhse 3: Eanáir - Briseadh Meán-Téarma Feabhra (€50)
 • Tréimhse 4: Briseadh Meán-Téarma Feabhra - Cáisc (€50)
 • Tréimhse 5: Cáisc - Samhradh (€50)

Tá lascaine ar fáil do dheartháireacha agus deirfiúracha: íocann an chéad pháiste an costas iomlán ach faigheann an dara páiste agus ar aghaidh lascaine de €10 in aghaidh na tréimhse.

Is féidir clárú le haghaidh uair an chloig don staidéar maoirsithe ach moltar é seo do dhaltaí Bliain 1 agus 2 amháin. Na costais dó seo ná:

 • Tréimhse 1: Meán Fómhair - Oíche Shamhna (€30)
 • Tréimhse 2: Samhain - Nollaig (€40)
 • Tréimhse 3: Eanáir - Briseadh Meán-Téarma Feabhra (€30)
 • Tréimhse 4: Briseadh Meán-Téarma Feabhra - Cáisc (€30)
 • Tréimhse 5: Cáisc - Samhradh (€30)

CHUN ÁIT A CHUR IN ÁIRITHE DO DO MHAC/D’INÍON:

(1) Íoc don chéad thréimhse go leictreonach trí chóras íocaíochta na scoile. Glac 'screen shot' den íocaíocht.

(2) Seol ríomhphost chuig: cian@cgnm.ie le hainm, rang agus bliainghrúpa an dalta. Cuir isteach an 'screen shot' den íocaíocht.


Supervised Study (English Version)

We’re happy to announce that Coláiste Ghlór na Mara will be providing supervised study again this year. Supervised study will recommence on Monday 13th September 2021. Supervised study is strongly recommended for secondary school students, especially those in 3rd and 6th year. It’s important for students to develop a routine of study to reach their potential in house and state examinations. According to national studies, 1.5 hours of supervised study in a school environment is the equivalent of 3 hours’ study at home.

Supervised study is being offered to all students in Coláiste Ghlór na Mara, from every year group. Students are given the opportunity to focus on homework and revision, under the supervision and with the help of one of our teachers, in a quiet, comfortable and friendly environment. If students need help with their homework, our teachers will be happy to help them. Students will have the use of a quiet reflection room if they need to prepare for CBAs/oral exams/presentations. Bad behaviour will not be tolerated and parents/guardians will be contacted by email/phone if their child is not making effective use of their time during study.

Two special study skills workshops will be provided to those registered for supervised study in September and before the State Exams/Summer Exams. A study pack will also be provided.

Supervised study is being offered for 2 hours after school, four days a week (Monday-Thursday), every week until the end of the school year. Payment is broken down into 5 separate periods as follows:

 • Period 1: September - Halloween (€50)
 • Period 2: November - Christmas(€70)
 • Period 3: January - February Mid-Term (€50)
 • Period 4: February Mid-Term - Easter (€50)
 • Period 5: Easter - Summer (€50)

Discounts are available for siblings: the first child pays the full price but any siblings thereafter receive a discount of €10 per pay period.

Students can register for supervised study for one hour a day, but this option is advisable to 1st and 2nd year students only. The price for students registering for one hour is as follows:

 • Period 1: September - Halloween (€30)
 • Period 2: November - Christmas(€40)
 • Period 3: January - February Mid-Term (€30)
 • Period 4: February Mid-Term - Easter (€30)
 • Period 5: Easter - Summer (€30)

TO REGISTER YOUR CHILD FOR AFTER-SCHOOL STUDY:

 1. Pay for the first term electronically by using the school’s online payment system. Take a screen shot of confirmed payment.
 2. Send an email to cian@cgnm.ie with your child's name, class and year group. Include the screen shot of the online payment.
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán-Téarma
Samh 16
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 3
Samh 22
2021
Scoil Dúnta
Noll 09
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 5
Cinnirí Gaeilge na Scoile, 2020-2021 Dúnann Coláiste Ghlór na Mara inniu don sos meán-téarma agus gan dabht ar
Lá an-bhródúil a bhí ann do mhuintir na scoile go léir inniu, ach go háirithe d’fhoireann agus do dhaltaí
Rang na hArdteistiméireachta 2021 ar lá na dtorthaí Chuir muid fáilte is fiche roimh ár n-iarscoláirí
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Ghlór na Mara