Coláiste Ghlór na Mara

Gradaim Bhliain 6 2021

Gradaim Bhliain 6 2021

Gradaim Bhliain 6 2021:

Ba mhór an onóir dúinn gradaim Bhliain 6 2021 a bhronnadh ar Rang Setanta agus Rang Cú Chulainn ar an 27ú Bealtaine 2021. Táimid ar fad chomh buíoch as an dea-aimsir a bhí againn don ócáid!

Is ceiliúradh a bhí ann ar an eispéireas, an fhorbairt agus an turas atá déanta ag an ngrúpa seo le linn na sé bliana a chaith siad anseo i gColáiste Ghlór na Mara. Táimid an-bhródúil as na héachtaí ar fad atá bainte amach ag an ngrúpa seo go hacadúil agus go seach-churaclaim.

Táimid ar fad mar fhoireann ar bís don todhchaí don ghrúpa seo mar tá poitéinsiúil iontu ar fad a gcuid brionglóid a leanúint agus barr a gcumais a bhaint amach pé slí nó gairm a roghnaíonn siad.

Ba bhreá le foireann CGNM gach rath a ghuí ar an ngrúpa speisialta seo. Coinnígí i dteagmháil linn, a chairde, agus buail isteach chugainn sa todhchaí.

Míle buíochas do gach tuismitheoir a chabhraigh linn an lá a reáchtáil inniu leis an mbia álainn. Is lá iontach speisialta a bhí ann agus cuimhneoidh na daltaí air seo go deo.

Míle buíochas do gach ball foirne a chabhraigh leis na hullmhúcháin/eagrúcháin don lá inniu, freisin.

Slán agus go n-eirí an bóthar libh ar fad!

Bealt 30
2022
Scrúduithe an tSamhraidh
Meith 08
2022
Scrúduithe Stáit
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Coláiste Ghlór na Mara