Coláiste Ghlór na Mara

Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)

Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)

Cinnirí Gaeilge na Scoile, 2020-2021

Dúnann Coláiste Ghlór na Mara inniu don sos meán-téarma agus gan dabht ar bith, tá briseadh tuillte ag gach uile ball de phobal na scoile. Guíonn muid sos suaimhneach agus taitneamhach ar chách agus osclóidh muid arís ar Luan an 1ú Samhain 2021. Tá an chéad leath-téarma anois inár ndiaidh agus bhí sé thar a bheith gnóthach ach dochreidte rathúil, freisin. I measc na mbuaicphointí ón gcéad téarma agus muid ar ais ar scoil:

Chuir ár ndaltaí i mBliain 1 aithne ar a chéile agus ar a múinteoirí nua. Tá siad socruithe isteach go hiontach. Le déanaí, d’eagraigh an Idirbhliain blitz peile dóibh agus thaitin sé go mór le cách. Faoi láthair, tá Killian Cailloce (Bliain 4) ag obair leis an FAI agus é ag tabhairt traenála sacair do Rang Setanta.

Tá Bliain 2 ag traenáil go rialta don chéad uair sa scoil leis an bpeil, iomáint agus cispheil. Beidh ceardlanna darbh ainm 'Resilience Army' á dtosú acu le Pieta House tar éis an sosa.

Chuir Bliain 3 tús iontach leis an mbliain agus lá á chaitheamh acu in ionad eachtraíochta Courtlough le Múinteoir Fiachra agus a n-oidí ranga.

Chuaigh an Idirbhliain ar turas thar oíche go Feirm Causey an mhí seo caite agus tá cuairt tugtha acu an mhí seo ar an bpictiúrlann chun scannán as Gaeilge den chéad scoth, ‘Arracht’, a fheiceáil. Rinne siad dúshlán aclaíochta thar barr le déanaí darbh ainm 'To Hell and Back' agus chaith siad lá iomlán, fiú, ag léim ó chrann go crann ar ziplínte! Tá an bhliain ag obair go crua faoi láthair ag ullmhú dá gceoldráma 'Na Commitments', tá roinnt acu ag súil go mór lena dturas thar lear chun na Gearmáine agus tá an rang Erasmus+ i mbun oibre ar a dtionscnamh 'Turasóireacht Chósta' lena gcomhghleacaithe sa Phortaingéil.

Tá Bliain 5 tosaithe ar ais ar chúrsaí acadúla tar éis idirbhliain den scoth a bheith acu. An tseachtain seo, thaitin turas staire iontach go dtí an phríomhchathair go mór leo, agus iad in éineacht lena dtreoraí, Múinteoir Fiachra.

Chuaigh Bliain 6 go Cairlinn, Co. Lú an mhí seo caite agus bhain siad súp as neart imeachtaí spraíúla. Bronnadh suaitheantais ar Chinnirí agus Ardchinnirí na scoile; atá ag obair go dian dícheallach chun aire a thabhairt dúinn go léir go laethúil agus chun cabhrú le foireann uile na scoile. Tá an bhliain ag obair go crua faoi láthair agus ag díriú ar chúrsaí acadúla.

Ó thaobh an spóirt de, tá 28 bhfoireann spóirt ag imirt ar son na scoile i mbliana; an méid is mó a bhí againn riamh. Tá foirne againn i mbliana don pheil, iomáint, camógaíocht, cispheil agus tag-rugbaí. Bhí an chéad chluiche peile ag cailíní sinsearacha na scoile i mbliana agus bhí bua iontach acu le déanaí. Bhí bua suntasach ag foireann shóisearach na gcailíní, chomh maith. Tá foirne na mbuachaillí ag dul ó neart go neart, idir an fhoireann pheile shóisearach agus an fhoireann sacair shinsearach. Tá Killian Cailloce tar éis imirt ar son na hÉireann sa sacar agus rinne Eoin Ó Domhnaill ionadaíocht ar son na hÉireann sa treodóireacht.

Caithfear pobal uile na scoile a mholadh as ucht na n-iarrachtaí den chéad scoth atá déanta acu i mbliana go dtí seo. Leis sin, bhí ríméad orainn inné aitheantas a thabhairt dár ndaltaí atá tar éis sár-iarracht a chur isteach go dtí seo i mbliana agus rinne an scoil go léir ceiliúradh ar na daltaí úd ag searmanas digiteach álainn, curtha le chéile ag Múinteoirí Katie, Ciara agus Tadhg. Bronnadh teastas agus barra seacláide ar gach dalta a ainmníodh mar 'Dhalta an Téarma, Deireadh Fómhair 2021'.

Daltaí an Téarma (Deireadh Fómhair 2021):

Bliain 5

· Éirú:

Kelli Ní Chárthaigh

· Banba

John Ó Maonaigh

· Fódhla

Daniel Ó Faircheallaigh

Bliain 3

· Dé Danann

Saoirse De Crúis Taoiling

· Craobh Rua

Chelsi Nic Mhathúna

· Na Fianna:

Aoibhinn West

Bliain 4

· Ailill:

Isabella Ní Athairne

· Lugh:

Donnchadh Mac Conchra

· Cú Rói:

Caoilainn Ní Fhoghlú

Bliain 2

· Mumhan

Aroha Pyne

· Connacht

Darragh Cinsealach Ó Cáis

· Laighean

Amber Nic Stiofáin

· Uladh

Holly Ní Bhruacháin

Bliain 6

· Teamhair:

Christian Mac Mathúna

· Danú

Aoife Nic Aoidh

· Macha

Dylan Ó Foghlú

Bliain 1

· Boróimhe

Aoibheann Butterly

· Cú Chulainn

Savannah Ní Sheachnasaigh

· Setanta

Tadhg Ó Cionnaith

· Oscar:

Reece Ó Corráin

Aitheantas Speisialta:

Liam Ó Dómhnaill (B1): Éacht Ghrianghrafadóireachta

Clara Nic Síomóin (B1): Éacht Cheoil

Aoibhín Ní Dhonnchadha (B2): Éacht Spóirt

Seán Ó Cróinín (B4): Éacht Spóirt

Lilly Nic Mhánais (B2): Éacht Lúthchleasaíochta

Eoin Ó Domhnaill (B2): Éacht sa Treodóireacht

Gaeilgeoir an Téarma (Sóisearach): Doireann Ní Mhaonaigh (B2)

Gaeilgeoir an Téarma (Sinsearach): Leo Mac Stiofáin (B5)

Bronnadh suaitheantais ar Chinnirí Gaeilge na scoile inniu, freisin. Ár gCinnirí Gaeilge nua ná:

Hannah Ní Chathasaigh

Lia Ní Chochláin

Kelli Ní Chárthaigh

Sorcha Nic Giolla Rua

Katie Ní Aimheirgín

Leo Mac Stiofáin

Guíonn foireann na scoile gach rath ar ár gCinnirí Gaeilge nua. Tá muid ag súil go mór le todhchaí na teanga atá slán sábháilte i lámha na ndaltaí díograiseacha seo.

Bhí an t-ádh dearg linn go raibh an ghrian ag scoilteadh na gcloch taobh amuigh chun pictiúir a ghlacadh dár ndaltaí i ndiaidh an tsearmanais. Bainigí fíorshult astu thíos:

Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)Dalta an Téarma (Deireadh Fómhair 2021)
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara