Coláiste Ghlór na Mara

An Idirbhliain (Transition Year)

An Idirbhliain (Transition Year)

Thosaigh Clár na hIdirbhliana i gColáiste Ghlór na Mara sa bhliain 2017. Ó shin, tá ceithre ghrúpa tar éis tabhairt faoin gclár iontach fiúntach seo.

Tugann an Idirbhliain deis dár ndaltaí forbairt a dhéanamh ar na hábhair atá déanta acu sa tSraith Shóisearach, ach in éineacht leo sin, tugtar deis dóibh modúil agus ábhair nua a thriail. Eagraítear réimse leathan imeachtaí lasmuigh den seomra ranga le linn na bliana agus baineann ár ndaltaí Idirbhliana tairbhe as turais i gcóngar is i gcéin, malartáin idirnáisiúnta, an ceoldráma agus taithí oibre.

I measc na n-ábhar a chuirtear ar fáil don Idirbhliain, tá:

 • Béarla
 • Gaeilge
 • Mata
 • Fraincis
 • Spáinnis
 • Tiomáint
 • Ceannairí don Todhchaí
 • Erasmus+
 • Gairmthreoir
 • Teoiricí Comhcheilge
 • Dlí
 • Ceoldráma (Amhránaíocht agus Aisteoireacht)
 • Ceoldráma (Tógáil Stáitse, Dearadh agus Bolscaireacht)
 • Scileanna Saoil
 • OSPS
 • Stair
 • Tíreolas
 • Ealaín
 • Teicneolaíocht
 • Adhmadóireacht
 • Ceol
 • Gnó
 • Gaeilge na hAlban
 • Eacnamaíocht Bhaile

Tá an Idirbhliain éigeantach i gColáiste Ghlór na Mara. Céimníonn ár ndaltaí tar éis na hIdirbhliana agus iad i ndiaidh forbairt phearsanta ollmhór a dhéanamh. Réitíonn an bhliain go mór iad don tSraith Shinsearach agus don saol.

Suíomh na hIdirbhliana

Bealt 30
2022
Scrúduithe an tSamhraidh
Meith 08
2022
Scrúduithe Stáit
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Coláiste Ghlór na Mara