Coláiste Ghlór na Mara

Turas Campála na hIdirbhliana

18-Meán Fómhair-23
Turas Campála na hIdirbhliana

An chéad thuras Idirbhliana, 2023-2024

Alt le Múinteoir Emer

Chuaigh an Idirbhliain ar thuras campála ar an Déardaoin agus Aoine seo caite. D'fhág siad an scoil lena málaí pacáilte ar a 9:30r.n. ar an Déardaoin. Bhí mothúcháin éagsúla le braith i measc an ghrúpa. Bhí roinnt acu ar bís, bhí roinnt eile neirbhíseach, ach bhí gach duine sona sásta. Bhí an aimsir go breá nuair a thosaigh muid an tsiúlóid 30 nóiméad ón gcarrchlós go dtí ionad campála Larch Hill. Bhí málaí agus trealamh á n-iompar acu.

Ar dtús, chuir na daltaí na pubaill in airde. Do roinnt acu; sé seo an chéad uair dóibh é seo a dhéanamh. D'oibrigh siad le chéile i ngrúpaí chun an chéad dhúshlán seo a shárú. Tar éis an lóin, chuireadar an trealamh ar fad sna pubaill agus shocraigh siad isteach. Bhí gach éinne sona sásta fós!

Ansin, bhí rogha acu idir siúlóid le Múinteoirí Philip, Niamh, Dara agus iar-dhalta Katie Ní Aimheirgín a bhí linn, nó treodóireacht a dhéanamh le Múinteoirí Emer, Amy, Daniel agus Traci. D'fhág an grúpa siúlóide an suíomh campála agus shiúladar ar feadh dhá uair an chloig. Buachphointe na siúlóide ná an t-asal a chonaic siad!

Bronnadh duaiseanna ar an gcéad trí ghrúpa a d'éirigh leo an cúrsa treodóireachta a chríochnú: Cathal & Cathal, Liam & Laoise, Róisín & Xylan. Nuair a bhí sin thart acu, rinneadar roinnt boghdóireachta, las siad tinte le breochlocha agus cruacha, agus d'imir siad roinnt friosbaí.

Roimh am dinnéir, d'imir na daltaí cluiche peile agus ghlac siad sos sna cathaoireacha campála lasmuigh de na pubaill. Don dinnéir lasadh 4 thine le cócaráil orthu, bhí burgairí, ispíní agus prátaí bácáilte acu ón tine. De réir an scéil bhí Barra comh gafa leis na prátaí gur ith sé 5 cinn! Buíochas le Múinteoirí Andrea, Danielle agus ranganna Uladh agus Connacht a d'ullmhaigh na prátaí sna ranganna Eacnamaíocht Bhaile ar an gCéadaoin. Bhí gach éinne fíorbhuíoch as Múinteoir Fiona agus an rang Carthanachta a rinne an tsiopadóireacht ar an gCéadaoin agus as Niamh, Aoife agus Buí a d'eagraigh i mboscaí é le tabhairt linn.

Nuair a bhí gach duine lán go béal, d'ullmhaigh na múinteoirí tine cnáimh. Thosaigh Katie Ní Aimheirgin agus na daltaí ar fad an tine le hamhrán "Everywhere we go". I ndiaidh sin, sheinn Faolán an ghiotar agus chan sé fhéin agus Múinteoir Philip an t-amhrán Wonderwall le hOasis. Bhí ceol againn ó Chathal Mac Conchra ar an gconsairtín comh maith. Chuir Xylan neart fuinnimh isteach sa tine le hamhráin ghníomhacha ar nós "My Bonny". Ar deireadh, bhí leamhacháin rósta acu agus bhí na daltaí ag damhsa san fhoraois.

Sula ndeachaidh na daltaí chuig an leaba, d'ullmhaigh Holly, Katie, Aoife, Martin, April & Carla seacláid the do gach duine. Bhí sé an-bhlasta! Dúirt Conor gur an tseacláid the ab-fhearr a bhí aige riamh. Ag an tráth seo bhí an bháisteach buailte linn agus bhí sé in am do gach éinne dul chuig na leabacha. Bhí gach duine tuirseach traochta.

Maidin Aoine, i ndiaidh an bhricfeasta, phacáil gach duine na málaí, tógadh síos na pubaill agus bhí ciorcal comhrá againn le hathbhreithniú a dhéanamh ar an turas. Dúirt na daltaí dá mbeadh siad ag dul ag campáil arís go dtógfaidís níos mó stocaí, buataisí uisce-dhíonacha agus cóta báistí maith. Dúirt siad freisin gur bhain siad sult as an treodóireacht agus an tine, ach b'fhearr leo dá mbeadh an aimsir níos fearr. Dúirt múinteoir Amy gur bhain sí fíor shult as an gcodladh sa phubaill. D'fhoghlaim siad neart maidir le Múinteoir Dara, gur athair le Múinteoir Macdara é agus go n-imríonn sé iománaíocht.

Ar an iomlán bhí gach éinne sásta ag dul abhaile. Bhí neart foghlamtha acu faoina gcomhscoláirí agus maidir leis an gcampáil. Sular fhág siad an t-ionad campála, rinneadar scuabadh bruscair ar an suíomh campála, bhíodar ag iarraidh meas a léiriú ar an gcomhshaol agus dea-chleachtas a léiriú maidir leis an bprionsabal "Ná Fág Lorg".

Míle buíochas le Múinteoirí Philip, Amy, Dara, Daniel, Niamh agus Emer, Cúntóir Traci agus ár n-iarscoláire iontach, Katie, as an turas iontach seo a eagrú!

Turas Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhlianaTuras Campála na hIdirbhliana
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara