Coláiste Ghlór na Mara

Gradam na hIdirbhliana 2024

01-Meitheamh-24
Gradam na hIdirbhliana 2024

Óráid Le Laoise Ní Mhuircheartaigh agus Poppy Ní Shíordáin

A mhúinteoirí, a phríomhoide agus a chomhscoilairí. Táim cinnte gur feidir linn ar fad aontú gur imigh an bhliain seo uainn i bpreabadh na súl, agus gur fhás muid níos congaraí mar bhliainghrúpa. Níl muid ag iarraidh go dtiocfaidh críoch leis an mbliain seo, on gcéad turas ar a chuamar agus muid ag campáil suas chuig ceann dár dturais deireaneacha san Iodáil. Tá cuimhní déanta againn nach ndéanfaidh muid dearmad orthu go deo.

Ag smaoineamh ar ais siar go mí Mheáin Fhómhar agus muid ar ar gcéad thuras ag campáil, bhí an aimsir déistineach ach níor chuir sin stop leis an spraoi ar fad, ag imirt foosball ag tóstáil leamhacain, ag canadh timpeall an tine champa le Faolán ag seinim an ghiotáir, agus ag bailiú adhmaid don tine. Ach le cúnamh Dé déanfaidh muid ar fad dearmad ar na praátaí neamhchócaráilte…

An tseachtain ina dhiaidh sin, chuamar chuig an gcraobh comórtais treabhadóireachta. Fuair muid ar fad caillte ach shábháil ár saineolaí feirmeoireachta Cathal Mac Conchra muid. Ba bheag nach bhfuair muid abhaile in aon chor nuair a bhí an bus greamaithe san fhéar.

I mí Dheireadh Fómhair, chuamar go Coláiste Uisce. Bhi imeachtaí spraíúla ar siúl againn ar nos léimt chéibhe, peil bhoird daonna, tógáil rafta agus scileanna sorcais. Bhí céilí iontach ar siúl lenár gcinnire Breandán.

Chuaigh muid chuig an “TY Expo” in Ollscoil na Cathrach, Baile Atha Cliath. Ní raibh muid ag súil go mbeadh sé an-shuimiúil ach bhí lá den chéad scoth againn ag foghlaim faoi ghairmeacha difriúla agus culaith fear dóiteáin á chur orainn.

I mí na Samhna bhí dhá seachtain againn de thaithí oibre. Bhí eispéireas difriúil ag gach duine sa bhliain ag foghlaim faoin saol oibre.

Bhí turas corpoideachais ar siúl againn gach Déardaoin. Bhain muid an-sult as an snámh, dornálaíocht agus crossfit. Is cinnte gur chuir muid a lán struis ar mhúinteoir Emer lenár gcártaí Leap, ach bhí go leor craice againn ag baint trialach as na spóirt nua.

Ag deireadh mí na Samhna, bhí Dragons Den ar siúil. Eispéireas dochreidte a bhí ann. D’fhorbair muid ar fad ár scileanna cumarsáide agus féinmhuiníne. Táimid fós ag fanacht ar an lá go mbeidh síocháin idir Hidden Gem Candles agus Gripzilla Socks.

Cúpla seachtain níos déanaí, tar éis a lán ullmhúcháin bhí margadh na Nollag ar siúil, bhí seans ag gach duine a gcuid oibre crua a léiriú, cúpla pingin a thuilleamh agus léargas a fháil ar shaol na fiontraíochta.

Ar an 15ú Nollaig, thug muid cuairt ar Choláiste Feirste agus Chathair Bhéal Feirste. Bhuaileamar le daltaí Choláiste Feirste agus bhuamar malaí Buttons sa cluiche tráth na gceist. D’fhoghlaim muid faoi stair Bhéal Feirste agus muid ar siúlóid timpeall an cheantair. Níos déanaí sa lá, bhí deis againn siúl timpeall ar an margadh Nollag agus na siopaí i mBéal Feirste. An oíche sin, bhreathnaigh muid ar an gcluiche sacair Phoblacht na hÉireann i gcoinne Tuaisceart na hÉireann. Cluiche dochreidte a bhí ann agus bhí la álainn againn.

I mí Eanáir, chuaigh muid go Mondello chun tiomáint timpeall an chúrsa. Bhí lá iontach againn ach ceapaim go raibh lá níos fearr ag Traci agus í ag tógáil turais timpeall sa bhFerrari.

Ag tus mí Feabhra, rinneamar tréimhse taithí oibre eile in áiteanna éagsúla, ag fáil eispéiris de ghairmeacha difriúla.

Go luath ina dhiaidh sin, chuaigh an rang Erasmus+ go Bilbao, turas dochreidte a bhí ann. Bhí seans againn cultúr nua a fheiceáil lenar súile féin agus cairdeas nua a dhéanamh nach ndéanfaidh muid dearmad orthu go deo.

Ar an 7ú Márta, d’fhreastal muid ar Cheoldráma i gColáiste Naomh Peadair, Dún Bóinne. Seó den chéad scoth a bhí ann. Tar éis an tseó a fheiceáil, thuig muid an méid fuinnimh a bheadh ag teastáil inár gceoldráma féin chun seó iontach a chur i gcrích. Chaith muid na huaireanta fada ag cleachtadh don cheoldráma. Bhí muid ag obair go crua ag foghlaim na n-amhrán agus damhsa nua.

Bhí lá fada againn ag cleachtadh ar an Domhnach roimh an gceoldráma. Cé go raibh gach éinne traochta, bhí sceitimíní orainn ar fad don seó ar stáitse. Táimid chomh buíoch don phíotsa a choimeád bríomhar muid agus réidh don obair dhian. Is cinnte gur choimeád Shane ár spiorad in airde lena amhráin téamha suas ar nós ‘Bob’s got a head like a ping pong ball’

Tar éis na hoibre ar fad i rith na bliana, faoi dheireadh tháinig lá na seónna beo ar an 15ú Aibreáin. Aontaíonn muid ar fad go raibh an ceoldráma mar cheann de na buaicphointí den bhliain. Mar thoradh ar an gceoldráma, táimid anois níos cóngaraí mar ghrúpa agus oibríonn muid níos fearr mar fhoireann.

Rinneamar cúrsa garchabhrach ar an 22 la de mhí Aibreáin. D’fhoghlaim muid go leor scileanna riachtanacha agus níor stop muid ar gáire ar jócanna Garry.

An lá dár gcionn, tháinig na daltaí Erasmus+ ó Bhilbao go hÉireann. Chuir muid fáilte rompu sa scoil lenár dteaghlaigh ar fad, le bia agus deochanna. Le linn an tréimhse a bhí siad thall in Éirinn, rinneamar go leor imeachtaí leo chun ár dtír agus cultúr a thaispeáint dóibh.

Chuaigh an bhliain ar fad go Cairlinn, ag dul ar zip line agus ag déanamh imeachtaí sa bhforaois. Fuair muid fliuch báite ag cruthú pubaill sa bhforaois. Chuaigh muid go Caisleán Bhaile Átha Triom, Mánaistir Bective agus Cnoc Teamhrach chun píosa staire a fhoghlaim.

Thug muid cuairt ar Chlochán an Aifir chun tírdhreach Álainn na hÉireann a fheiceáil. Rinneamar siúlóid timpeall chathair Dhoire agus bhí roinnt ama saoir againn ansin. Bhí tráthnóna álainn againn ag bairbeaciú i dteach Cathal Mhic Conchra. Chaith muid lá ag spaisteoireacht timpeall chathair Bhaile Átha Cliath agus chuamar go Ros Eo um thráthnóna chun uachtair reoite a fháil agus shuigh amuigh faoin aer i ngairdín Laoise Ní Mhuirchearthaigh.

Chuaigh muid amach le haghaidh béile i Steach Maoilín dár n-oíche dheireanach leis na daltaí. Bhí gach duine an-mhothúchánach ag fágáil slán lena chéile.

Ag tús mhí Bealtaine, chuaigh muid ar ár dturas thar lear chuig an Róimh. Cá háit an féidir liom tosú? Buaicphointe eile den bhliain a bhí ann. Mar sin féin, níor thosaigh sé amach chomh socair is a cheap muid ach dá eitleán níos déanaí agus landáil muid i Napoli agus chuir muid tús lenár dturas gnóthach agus chuaigh muid díreach ón aerfort go Pompeii. Cé nach raibh an aimsir ar ár dtaobh, bhí na radharcanna go hálainn agus bhí an baile fíorshuimiúil. Chuaigh muid ar an mbus chuig an óstán. Chuaigh muid ar shiúlóid chuig an siopa áitiúil agus bhí muid ar na custaméirí ab fhearr a bhí acu riamh.

Ar an dara lá, bhí sé ag stealladh báistí agus muid i Sorrento agus Napoli. Ba chathracha álainn iad agus bhí am iontach againn ag spaisteoireacht timpeall. D’ith muid píotsa i Napoli, an chathair inár cruthaíodh é. Chuaigh muid chuig an óstán nua agus bhí dinnéir againn a bhí, bhuel… suimiúil… Ní dhéanfaidh muid dearmad riamh ar an bhfeol mistéireach!

An oíche sin, bhí oíche Townies vs Culchies againn lenár n-aoi ceoil speisialta lil’ T (aka Tadhg Ó Dóráin)

An lá dár gcionn, chuamar ag spaisteoireacht timpeall ar an Róimh. Chonaic muid an chathair álainn agus rinne muid píosa idirbheartaíochta leis na looky lookies. Chaith muid tréimhse sa Vatacáin agus bhí am iontach againn. Chuaigh muid ar ais chuig an óstán agus d’imir muid cluichí cártaí.

An lá ina dhiaidh sin, chuaigh muid chuig an gCollosseum ar thuras lenár gcairde Frank agua Margarita. Faraor géar, bhí orainn slán a rá leo go luath agus na radharcanna eile a fheiceáil. Bhí lá iontach againn agus d’fhill muid abhaile an oíche sin.

An tseachtain seo caite bhí an bál idirbhliana ar siúl. Fuair muid ar fad gléasta suas agus bhí muid ag canadh agus ag damhsa don oíche ar fad. Bhí oíche dár saoil againn.

Ach níl deireadh tagtha leis an gcraic ar fad agus táimid ar fad ag súil go mór leis an nGaeltacht an seachtain seo chugainn.

Bhí bliain iontach againn, lán le deiseanna agus spraoi.

Ba mhaith linn an seans seo a thágáil chun ár mbuíochas a ghabháil leis na ndaoine a chuir na deiseanna seo ar fáil dúinn.

Ba mhaith linn go raibh míle maith agat a rá leis na múinteoirí a mhúin na ranganna módúil a chuir ranganna nua, spéisiúla ar fáil dúinn. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na múinteoirí corpoideachais a d’eagraigh an méid sin imeachtaí dúinn.

Míle buíochas leis na múinteoirí ceoldráma a chuir an méid sin oibre isteach sa cheoldráma, rinne muid cuimhní nach ndéanfaidh muid dearmad orthu go deo. Ba mhaith linn go raibh míle maith agat a rá le Múinteoir Cian a d’eagraigh na turas thar lear agus do na múinteoirí agus cúntóirí ar fad a thug aire dúinn ar na turais.

Míle buíochas le Príomhoide Maedhbh agus Leas-Phríomhoide, Múinteoir Bláithín as ucht na ndeiseanna ar fad a bhí ar fail dúinn. Níl aon scoil ar nós Coláiste Ghlór na Mara. Ba mhaith liom ar mbuíochas a ghabháil lenár múinteoirí bunranganna - Múinteoir Honor, Múinteoir Ciara, Múinteoir Cillian agus Múinteoir Niall. Ba mhian liom go raibh míle maith agat a rá le Múinteoir Philip, ar gceannaire bliana. Míle buíochas le mamaí na bliana agus cara dúinn go léir, Traci. Ar dheireadh ba mhaith liom ar míle buíochas a ghabháil lenár gcomhordaitheoir idirbhliana iontach, Múinteoir Fiona don eagrúcháin ar fad a rinne sí dúinn i mbliana chun an bliain dhochreidte seo a chur ar fáil.

Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024Gradam na hIdirbhliana 2024
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara