Coláiste Ghlór na Mara

Gradam na Séú Bliana 2024

22-Bealtaine-24
Gradam na Séú Bliana 2024

Robyn agus Moya ag baint taitnimh as Gradam na Séú Bliana, 2024

Ba ócáid álainn agus mhothúchánach í Gradam na Séú Bliana a cuireadh ar siúl sa scoil inné. D'oscail Múinteoir Bláithín an searmanas le caint ghairid faoi ionchuimsitheacht, nó 'inclusivity', agus chuir sí in iúl dúinn gur eiseamláirí iad Rang na Bliana 2024 ó thaobh na hionchuimsitheachta de.

Gné an-speisialta den searmanas ná an t-aitheantas a tugadh do Rang Lir; na daltaí, a muintir agus foireann Lir araon. Is ceannródaithe iad Rang Lir, atá ar an gcéad rang uathachais trí mheán na Gaeilge ag an dara leibhéal lasmuigh den Ghaeltacht. Tá an-bhród orainn mar scoil as na daltaí i Rang Lir atá tar éis dúshláin ar leith a shárú chun an pointe seo a shroicheadh. Tá siad tar éis scileanna a mhúineadh don scoil go léir agus na daltaí uile sa séú bliain maidir leis an ionchuimsitheacht agus conas an domhan seo a dhéanamh níos tacúla, níos cairdiúla agus níos tuisceanaí.

Labhair ár n-aoichainteoir, Thomas Byrne, Teachta Dála, faoi na deiseanna breise a bheidh ag daltaí Choláiste Ghlór na Mara de bharr gur daoine fásta dátheangacha anois iad; agus mhol sé an scoil don obair atá ar siúl againn chun an t-oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Thug Múinteoir Cian agus na hArdchinnirí Colette agus Donnchadh óráid uathu, ag dul siar ar bhóithrín na smaointe. Ba léir an dul chun cinn atá déanta ag na daltaí ó 2018 ar aghaidh agus na cuimhní órga atá déanta acu idir an dá linn.

Chuir Múinteoir Andrea, Ceannaire Bliana, agus Príomhoide Maedhbh i gcuimhne don ghrúpa a bhí i láthair cé chomh bródúil is atá muid as Rang na Bliana 2024 agus go bhfuil muid ag súil go mór leis an todhchaí dóibh a fheiceáil.

D'eagraigh Múinteoir Sinéad físeán taitneamhach inar labhair na daltaí Ardteistiméireachta faoina n-eispéiris sa scoil; a mbuaicphointí agus a ndúshláin. Bhí idir gháire agus deora i measc an tslua a bhí ag breathnú air.

Thug gach dalta bláth agus teachtaireacht speisialta dá muintir agus ní bréag á rá go raibh deoir nó dó le feiceáil sa halla spóirt ag an bpointe sin!

Bhí ceol binn le cloisteáil, eagraithe agus á stiúradh ag Múinteoir Siobhán agus bhí an halla spóirt go léir ina seasamh chun comhghairdeas a ghabháil leis na daltaí Ardteistiméireachta ag deireadh an tsearmanais.

Bhí sé go hálainn smaoineamh siar ar an gceoldráma 'Na Commitments', na turais, na himeachtaí, na buanna spóirt agus na cuimhní greannmhaire go léir.

Rang na Bliana 2024 - ní bheidh bhur leithéid riamh arís ann. Comhghairdeachas agus go n-éirí go geal libh sa todhchaí.

Gaeilgeoir na Bliana-Síofra Nic Mhánais

Spiorad na Scoile- Caoimhe Ní Leanacháin agus Caoilainn Ní Fhoghlú

Forbairt Phearsanta- Tiegan Ní Lionáin, Charlie Ó Móráin, Fionn Ó Rónáin & Hannah Ní Chuanaigh

Ceoltóir na Bliana- Donnchadh Mac Conchra

Réaltaí Spóirt na Bliana- Séan Ó Cróinín, Killian Cailloce, Hannah Ní Chuanaigh, Molly Ní Nualláin, Caoilainn Ní Fhoghlú, Rebecca NÍ Eachtigheirn & Robyn de Faoite

Teastas lántinrimh- Calum Mac Dómhnaill

Dalta Acadúil na Bliana- Eoin Wayne

Dalta na Bliana- Colette Ní Mhuircheartaigh

Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024Gradam na Séú Bliana 2024
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara