Coláiste Ghlór na Mara

Gaeilge 21

20-Nollaig-23
Gaeilge 21

Hannah Ní Mhordha, Na Fianna, agus í ag dreapadh in Awesome Walls

Tháinig deireadh álainn spraíúil le comórtas idir-ranga na scoile sa Ghaeilge nuair a d’imigh an dhá rang buacach ar thuras Dé Máirt.

D’imigh Na Fianna (buaiteoirí sinsireacha) agus Connla (buaiteoirí sóisearacha) ar thuras ceiliúrach chuig Awesome Walls agus Babhláil sa Leisureplex lena nOidí Ranga bródúla, Múinteoirí Grace agus Caoimhe.

Cuireadh tús le clár uile-scoile sa Ghaeilge, Gaeilge 21, i mbliana. Díríonn an clár ar chaighdeán na Gaeilge a fhorbairt agus a fheabhsú trasna an 21 rang atá i gColáiste Ghlór na Mara.

Tá roinnt mhaith gnéithe éagsúla ag baint leis an gclár ach níl dabht ar bith gurb é an comórtas idir-ranga an gné is feiceálaí agus is coitianta i measc pobal na scoile.

Bronntar boinn ar dhaltaí chun aitheantas agus moladh a thabhairt dóibh nuair aithnítear dea-Ghaeilge labhartha nó scríofa, nuair a thugtar dul chun cinn nó iarracht sa Ghaeilge faoi deara agus nuair a fheictear daltaí ag cabhrú lena chéile nó ag ceartú Gaeilge a chéile. Nach fíor fós an seanfhocal: 'Is ar scátha a chéile a mhaireann na daltaí!'

Déantar comhaireamh ar na boinn go léir ag deireadh an téarma.

Tá an comórtas á stiúradh ag daltaí na hIdirbhliana agus tá siad an-shásta leis an gcéad chomórtas, agus moltaí nua acu don chomórtas nua san athbhliain.

Nóta speisialta do dhaltaí na dara bliana a chríochnaigh an comórtas le níos bonn ná na bliainghrúpaí eile.

Comhghairdeas arís le ranganna Na Fianna agus Connla don téarma seo agus go n-éirí go geal le gach rang san athbhliain!

Le Múinteoir Fiachra

Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21Gaeilge 21
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara