Coláiste Ghlór na Mara

Dalta na Bliana 2024

20-Bealtaine-24
Dalta na Bliana 2024

Finn ag baint fíorthaitnimh as Searmanas 'Dalta na Bliana' 2024

Bhí téarma deireanach dochreidte ag pobal Choláiste Ghlór na Mara. Bhí an oiread sin eachtraí ar siúl a thaitin go mór le daltaí agus foireann na scoile araon. Bhí deis againn na himeachtaí agus buanna iontacha don téarma agus don bhliain a cheiliúradh an tseachtain seo caite agus ainmníodh na Cinnirí agus Ardchinnirí don bhliain seo chugainn. Ba mhaith linn ár míle buíochas a ghabháil le Múinteoirí Ciara agus Rónán as ucht na hócáide breá seo a chur ar fáil dúinn. Liosta na bhfaighteoirí gradaim agus na gCinnirí thíos.

Aoichainteoir na hócáide ná Jamie Ó Dúfaigh, a bhí i Rang na Laochra 2014-2020. D’éirigh le Jamie céim a bhaint amach sa Ghaeilge agus Gnó ó Ollscoil na Cathrach, Baile Átha Cliath. Thosaigh sé a ghnó féin le dornaclaíocht, a bhí iontach rathúil le linn na paindéime nuair a d’eagraigh sé ranganna ar an trá do mhuintir na háite. Músclaíodh suim ann sa bharbóireacht agus nuair a rinne sé a dhícheall barr a chumais a bhaint amach sa cheard, d’éirigh go han-mhaith leis. Anois, tá a shiopa barbóireachta féin aige i mBaile an Bhiataigh, JD Cuts, agus tá sé ainmnithe i measc na mbarbóirí i fearr sa tír i mbliana. An focal scoir a bhí ag Jamie do dhaltaí na scoile ná: ‘Is cuma más dalta acadúil tú; déan do dhícheall i gcónaí, dírigh ar rud éigin a thaitníonn leat agus éireoidh go hiontach leat’.

Bronnadh na gradaim is speisialta i gColáiste Ghlór na Mara ar dhaltaí a sheas amach ó thús na bliana maidir leis na tréithe is tábhachtaí dúinn sa scoil. Cuireadh fáilte roimh thuismitheoirí/caomhnóirí na ndaltaí seo le bheith i láthair ag na gradaim agus chun comhghairdeachas a ghabháil leis na daoine óga iontacha seo. Chomh maith leis sin, bhí ríméad orainn aitheantas a thabhairt do Sophie Ní Mhantáin agus Conor Ó Dúill a bhain torthaí iontacha Ardteistiméireachta amach in 2023. Liosta thíos de na daltaí a bhain gradam amach.

Le linn an téarma seo, d’éirigh le Bliain 6 a scrúduithe cainte a fháil as an mbealach sna teangacha agus chuir siad a dtionscnaimh Ardteistiméireachta eile i gcrích, a chabhróidh go mór leo roimh na scrúduithe scríofa.

Bhí ár gceoldráma bliantúil againn agus teideal 2024 ná ‘High School Musical’. Bhí an seó foirfe agus tháinig pobal na scoile go léir le chéile chun tacú leis na haisteoirí dochreidte ón idirbhliain. Comhghairdeachas arís le Múinteoirí Niall, Siobhán, Orna agus Traci an seó a chur ar stáitse.

Chomh maith leis sin, i gcúrsaí ceoil, bhris Aoibheann, Cathal agus Donnchadh Mac Conchra curiarracht dhomhanda leis an líon is mó ceoltóirí traidisiúnta ag seinm i bPáirc an Chrócaigh le déanaí!

Buaicphointe spóirt an téarma gan dabht ná na cailíní peile fé 19 a bhuaigh an Craobh Laighean; an chéad uair do mhná na scoile a leithead a bhaint amach. Tá fíorbhród orainn as na himreoirí agus fíorbhuíoch de Mhúinteoirí Emer, Sinéad agus Katie B a thacaigh leis na mná go dtí an deireadh ar fad. Bhí ríméad ar dhaltaí agus foireann na scoile fáilte ollmhór a chur ar fáil do na cailíní agus iad ag filleadh ar an scoil.

Tá dul chun cinn déanta ag go leor dár ndaltaí atá ag imirt dá gcontaetha agus dá gclubanna agus tá Nessa Ní Dhonnchadha agus Seán Ó Cróinín i ndiaidh éachtaí a bhaint amach sa lúthchleasaíocht.

Bhí turas Gaeltachta álainn ag Bliain 2 i gConamara. Bhí an t-ádh dearg leo leis an aimsir agus bhí deis acu cuairt a thabhairt ar thránna órga Chois Fharraige agus na hOileáin Árann. Guíonn muid gach rath ar Bhliain 4 a bheidh ag dul chun na Gaeltachta an tseachtain seo, ach beidh siadsan ag tabhairt aghaidh ar Dhún Chaoin don chéad uair i stair na scoile. Tá muid ag súil go mór le cloisteáil uathu!

Chuaigh an rang tíreolaíochta Ardteistiméireachta ar thuras chun na Beilge. I dtosach, d’fhreastal siad ar Pharlaimint na hEorpa agus fuair siad fáilte oifigiúil agus turas stiúrtha le Róisín Abbott, Gaeilgeoir atá ag obair sa Bhruiséil leis na hinstitiúidí Eorpacha. Ansin, fuair na daltaí deis cathracha cosúil le Gent, An Bhruiséil, Dinant agus Brugge a fheiceáil.

Bhí lá dár saoil ag teicneoirí na scoile ag ‘Teic Féile’ in Google i mBaile Átha Cliath le déanaí, in éineacht le Múinteoirí Sinéad agus Dara. Bhí Sam Ó Coisdealbha, Bliain 2, ar an teilifís le Ireland AM chun labhairt faoi agus bhuaigh Múinteoir Sinéad ‘Oideachasóir na Bliana’.

D’éirigh go hiontach le Múinteoir Róisín agus an Coiste Timpeallachta i mbliana. Bronnadh aitheantas ar an gcoiste agus ar an scoil le déanaí ag Neat Streets agus tá muid ag súil go mór leis an togra seo a fheiceáil ag dul ó neart go neart.

Ócáid álainn a bhí againn i Rang Lir le déanaí ná an Bhácáil Mhór le Máire Berry. Bhí Príomhoide Maedhbh, Gráinne agus Fionn Ó Rónáin mar mholtóirí agus ní tasc éasca ab ea é sin go cinnte. Ardaíodh neart airgid ar son ‘My Canine Companion’, carthanacht atá go mór i gcroí Choláiste Ghlór na Mara agus Rang Lir.

Bhí deis ag daltaí Erasmus+ na scoile fáilte a chur roimh ár gcairde ó Thír na mBascach agus thaispeáin siad roinnt de na suíomhanna is áille sa tír dóibh. D’fhorbair na daltaí an-chuid scileanna cumarsáide agus sóisialta le linn na seachtaine agus beidh an stáisiún teilifíse Iascach ag teacht go Coláiste Ghlór na Mara amárach chun tuairisc a dhéanamh ar chúrsaí Gaeilge roimh na toghcháin Eorpacha.

Bhí trí oíche ag an idirbhliain nach ndéanfaidh siad dearmad orthu go deo san Iodáil agus i gCathair na Vatacáine. Thug siad cuairt ar Sorrento, Napoli, Fiuggi, Cathair na Róimhe agus chaith siad lá sna músaeim agus gairdíní sa Vacatáin.

Dalta na Bliana:

Gradam cultúrtha na Bliana: Cathal Mac Conchra

Dalta acadúil na Bliana: Eoin Wayne

Réaltaí Spóirt: Faye Wardell & Seán Mac Uilín

Gaeilgeoir na Bliana: Andrew Minto & Siobhán Nic Cana

Spiorad an Choláiste: Lauren Ní Fhearáin

Dalta na Bliana: Lani Ní Phlanda

Cinnirí Scoile 2024-2025

Ardchinnirí: Siobhán Nic Cana & Andrew Minto

Leas-Ardchinnirí: LillyAnn Ní Sheibhleáin & Dan Ó Cathail

Cinnirí Gaeilge: Faye Wardell & Dan Ó Cathail

Cinnire Litearthachta: Ryan Soden

Cinnirí Spóirt: Hannah Ní Mhordha & Cian Ó Cárthaigh

Cinnirí Folláine: Lani Ní Phlanda & Jack Ó Seancháin

Cinnirí na Chéad Bliana: Ellen Ní Cholmáin, Tadhg Ó Cathasaigh, Kelly Pease, Senan Ó Cuinn, Robyn Ní Chiardha, Jack Ó Seancháin & Lani Ní Phlanda

Cinnirí na Timpeallachta: Ellen Ní Chosáin, Tadhg Ó Cathasaigh, Kelly Pease, Seanan Ó Quinn & Robyn Ní Chiardha

Cinnire Cultúrtha: LillyAnn Ní Sheibhleáin

Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024Dalta na Bliana 2024
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara