Coláiste Ghlór na Mara

Dalta an Téarma - Nollaig 2023

21-Nollaig-23
Dalta an Téarma - Nollaig 2023

Daidí na Nollag agus Ardchinnirí na Scoile, Colette agus Donnchadh, i mbun an tsearmanais a stiúradh!

Bhí ceiliúradh iontach againn ar scoil inné chun aitheantas a thabhairt do na daltaí go léir a sheas amach an téarma seo sa rang, sa spórt, in imeachtaí lasmuigh den seomra ranga agus ina n-éachtaí lasmuigh den scoil, fiú.

Bhí ceol binn le cloisteáil ó ghrúpa ceoil na scoile, á stiúradh ag Múinteoir Siobhán, agus bhí Bliain 6 le cloisteáil agus iad ag canadh le linn an tsearmanais. Bhí deor nó dó le feiceáil i súile na ndaltaí Ardteistiméireachta agus seo an searmanas Nollag deireanach a bheidh acu i gColáiste Ghlór na Mara!

Ní féidir a shéanadh ach go raibh atmaisféar draíochtúil le brath sa halla spóirt agus an Nollaig ag druidim linn. Bhí geansaithe Nollag á gcaitheamh ag cuid is mó an phobail scoile chun airgead a ardú do charthanachtaí áitiúla agus bhí Daidí na Nollaig, in éineacht le hEilf na Scoile, inár dteannta don ócáid.

D'fhéach muid ar fhíseán dochreidte a léirigh na himeachtaí agus na héachtaí ar fad a bhí ar siúl le linn an téarma seo. Chuir sé i gcuimhne dúinn an méid a bhíonn ar siúl againn mar chlann scoile. I measc na n-ócáidí a cuireadh i gcuimhne dúinn, bhí an turas idirbhliana go Béal Feirste, imeachtaí corpoideachais lasmuigh den scoil gach Déardaoin, laethanta na dteangacha idirnáisiúnta, tionscnaimh thíreolaíochta chun na trá, Gaeilge 21, Scléip, cleachtadh don cheoldráma 'High School Musical', turais cheoil chuig an Ollscoil Theicneolaíochta, scátáil oighir le Bliain 1, turais bhitheolaíochta chuig an zú, cuairt chuig an amharclann chun 'An Trial' a fheiceáil beo, pitseanna 'Dragon's Den' agus buanna sa n iomáint agus sa chamógaíocht, sa pheil, sa sacar, sa chispheil agus dul chun cinn sa lúthchleasaíocht.

Fan go bhfeice muid céard a bheidh i ndán dúinn sa chéad théarma eile!

Míle buíochas le Múinteoirí Ciara, Rónán agus Grace a eagraíonn an ócáid speisialta seo gach uile téarma. Tá muid fíorbhuíoch mar scoil as an deis teacht le chéile agus an dearfacht go léir a roinnt thart. Buíochas speisialta, freisin, le hArdchinnirí na Scoile, Colette agus Donnchadh, a stiúraigh an ócáid ó thús deiridh.

Seo thíos liosta na mbuaiteoirí ó Dhalta an Téarma, Nollaig 2023:

Bliain 1:

Chloe Knopfler

Caragh Ní Ardagáin

Harry Ó Máirtín

Emily Ní Bhroin

Bliain 2:

Ciarán Ó Raifeartaigh

Oisín Ó Dubhda

Isabelle Fingleton

Aobha Ní Riain

Bliain 3:

Cian Mac Gabhann

Poppy Ní Aimheirgín

Liam Ó Faoláin Daltún

Enda Ó Raghallaigh

An Idirbhliain:

Aibhe Harpur

Sam Ó Cléirigh

Fionn Ó Conchúir

Martin Todero

Bliain 5:

Katie Ní Mhaoláin

Mia Nic Fhinn

Siobhán Nic Cana

Bliain 6:

Moya Keeler

Cathal Mac Aoidh


Aitheantas Speisialta:

Luke Mac Giobúin & Jamie Soden - Gaeilgeoir an Téarma (Sóisearach)

Aoibheann Nic Liam & Siobhán Nic Cana - Gaeilgeoir an Téarma (Sinsearach)

Andrew Minto - Cineáltas agus Cairdeas

Lorcan Tapley - Karate

Dillon Ó Néill - Foireann pheile BhÁC fé 15

Éamonn Ó Nualláin - Bonn cré-umha

Ciara Fraser - Peil; Club Uí Dhuibhir

Shannon Ní Eathraín - Camógaíocht

Alex Mac Eachmharchaigh - Peil

Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023Dalta an Téarma - Nollaig 2023
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara