Coláiste Ghlór na Mara

Dalta an Téarma - Cáisc 2024

20-Márta-24
Dalta an Téarma - Cáisc 2024

Dalta an Téarma, Cáisc 2024

An tseachtain seo, bhí deis againn éachtaí agus buanna ár scoile a cheiliúradh ag searmanas dalta an téarma. Míle buíochas le Múinteoirí Ciara, Dara, Grace agus Rónán a d'eagraigh an searmanas dúinn.

Bhí scoth an cheoil le cloisteáil ón grúpa ceoil traidisiúnta agus labhair Príomhoide Maedhbh leis na daltaí faoin téarma fiúntach, gníomhach agus taitneamhach atá curtha inár ndiaidh.

I measc na mbuaicphointí a bhí á bplé againn inné, bhí SciFest - féile eolaíochta ina dtugann daltaí Bliain 1 léargas dúinn ar thurgnaimh éagsúla. Cuireadh fáilte roimh iardhaltaí na scoile atá páirteach i saol na heolaíochta anois chun teacht isteach agus moltóireacht a dhéanamh ar na turgnaimh agus thaitin a gcomhluadar go mór le cách.

Chomh maith leis sin, thug muid aitheantas do na múinteoirí agus daltaí a chuir an-iarracht isteach chun Seachtain na Gaeilge iontach a chur ar fáil dúinn mar scoil. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl againn, bhí céilithe, díospóireachtaí, tráth na gceist, cluichí, comórtais sheanfhocal agus i bhfad eile.

Bhí turais amharclainne ag na daltaí i mBliain 3 chun ‘The Merchant of Venice’ a fheiceáil agus ghlac Bliain 4 agus Bliain 6 turais thar lear chuig Tír na mBascach agus an Bheilg.

Tá sceitimíní an domhain ar phobal uile na scoile agus muid ag druidim i dtreo ár gceoldráma ‘High School Musical’ de chuid Disney. Tá Bliain 4, in éineacht leis na stiúrthóirí, ag obair go crua chun seó den scoth a chur ar stáitse agus tá an-áthas orainn go mbeidh ceolfhoireann phroifisiúnta bheo againn arís i mbliana.

Bhí sár-théarma againn ó thaobh spóirt na gcailíní anseo i gColáiste Ghlór na Mara:

Leadóg:

Don chéad uair riamh tá club leadóige bunaithe againn. Bíonn na cailíní ag glacadh páirte sna seisiúin i rith am lóin gach Céadaoin. Is mar chuid den clár Exercise Energise le Comhairle Contae Fhine Ghall a fuaireamar maoiniú chun tús a chur leis an gclub. Bhí 2 sheisiúin ag na cailíní le Maria, cóitseálaí ó Tennis Ireland, a bhí an-fiúntach ar fad! Thug an club cuairt ar an Ionad Náisiúnta Faoi Dhíon do lá ilspóirt. Bhain na cailíní triail as leadóg, sacar, cheer, haca, rugbaí, ultimate srl. Bhí sár-lá acu!

Peil:

Ar an bpáirc pheile, tá éachtaí bainte amach ag an 3 fhoireann i measc na mban. D'éirigh leis an bhfoireann fé 16 cluiche leath-ceannais Laighean a shroicheadh, ach tar éis sárchluiche, chailleadar le pointe amháin, faraor.

Bhí bua iontach ag an bhfoireann fé 19 sa cluiche leathcheannais Laighean ar an Déardaoin seo caite i gcoinne Kingswood. Beidh siad ag imirt i gcoinne Coláise Dhún Másc sa chluiche ceannais Laighean. Seo an chéad uair dúinn cluiche ceannais a shroicheadh i bpeil na gcailíní.

Tá os cionn 40 cailíní ag imirt ar son na scoile ar an bhfoireann fé 14. Bhí 3 bua acu go dtí seo sa ghrúpa i gcoinne Coláiste Phobail Dhomhnach Bat, Sórd agus St. Joseph's ó Ros Eo.

Tá Keelin Ní Bhroin tar éis áit a fháil ar phainéal fé 14 na Mí, d'imir sí i gcoinne Cill Dara agus Baile Átha Cliath le déanaí. Tá Niamh Bush ag imirt ar fhoireann mionúir Bhaile Átha Cliath, d'imríodar i gcoinne na Mí le déanaí.

Lúthchleasaíocht:

Tá roinnt cailíní fíor-iomaíocha againn sa lúthchleasaíocht. D'éirigh le Robyn Ní Chiardha an chéad áit a bhaint amach i gcraobh-chomórtas Laighean sa rás 800m le déanaí. Comh maith leis sin, buaigh Nessa Ní Dhonnchadha an craobhchomórtas Bhaile Átha Cliath sa léim chuaille agus tháinig sí sa dara háit sa léim ard. Táimid an-bhródúil astu ar fad!

Cispheil:

Tá Múinteoir Caroline agus cispheileadóirí na chéad agus na dara bliana ar aistear sa chomórtas cispheile i mbliana. Tá roinnt cluichí imeartha acu - roinnt buanna faighte ag an dá fhoireann. Bíonn siad i mbun traenála i ndiaidh am scoile gach seachtain, mar is gnáth, tá fáilte roimh chách!

Tá spórt na bhfear ag dul ó neart go neart chomh maith.

Sacar:

Táimid ag tnúth le cluiche leathcheannais Laighean do bhuachaillí Bliain 1 go luath. Go n-éirí go geall leis na leaids!

Bhí críoch díomách ag ár bhfoirne sacair faoi 17 agus faoi 19 i mbliana. Chaill an dá fhoireann i gcluiche leathcheannais Laighean, faoi 17 ar chiceanna pionóis agus faoi 19 in am breise.

Táimid thar a bheith bródúil as na deartháireacha Cailloce arís an téarma seo. Tá Killian ag imirt le foireann sinsir Droichead Átha agus bhí Luca ar an mbinse le déanaí leis an gcéad fhoireann ag Shelbourne. Tá Luca sa Phortaingéil faoi láthair ag imirt ar son foireann na hÉireann faoi 17.

Lúthchleasaíocht:

Bhuaigh foireann Bliain 1 trastíre ár gcéad bhonn foirne lúthchleasaíochta riamh an téarma seo. Míle buíochas le Múinteoirí Marcus agus Rónán atá ag obair chun an lúthchleasaíocht a chur chun cinn sa scoil.

Peil Ghaelach/ Iomáint:

Táimid thar a bheith bródúil as Donach Mac Aoidh, Seán Mac Uillín agus Darragh Mac Giolla Dhuibh atá roghnaithe ar fhoireann mhionúir dá gcontaetha arís i mbliana. Go n-éirí leo amach anseo!

Buaiteoirí Dalta an Téarma:

Bliain 6:

Fionn Ó Rónáin

Caoilainn Ní Fhoghlú

Bliain 5:

Dean Afolabi

Andrew Minto

Doxa Martey

Bliain 4:

Emma Ní Nualláin

Éadaoin Nic Shuibhne

Niamh Bush

Daniel Dreznjak

Bliain 3:

Grace Ní Mhuiris

Conor Ó Mantáin

Ciannait Ní Leathlobhair

Mícheál Ó Cinnéide

Bliain 2:

Seán Ó Laocha

Shannon Ní Eathrín

Luke Ó hEachthigheirn

Daniel Minto

Bliain 1:

Lucy Ní Mheachair

Eoghan Mac Cába

Paddy Ó Loch

Seán Keeler

Aitheantais Speisialta:

Gaeilge:

Seán Ó Cróinín

LillyAnn Ní Sheibhleáin

Max Mac Seáin

Clodagh Cinsealach

Rith:

Seán Ó Cróinín

Treodóireacht:

Liam Ó Domhnaill

Spiorad & Crógacht:

Cillian Ó Nualláin

Athrú Aeráide:

Ciarán Ó Maoilmhichil

Lúthchleasaíocht:

Nessa Ní Dhonnacha

Ceol:

Clara Nic Síomóin

Junk Couture:

Laoise Ní Mhuircheartaigh

Emma Ní Nualláin

Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024Dalta an Téarma - Cáisc 2024
Bealt 02
2024
Turas Thar Lear Idirbhliana/TY Trip Abroad
Bealt 04
2024
Searmanas Bliain 4/TY Ceremony and finish
Bealt 07
2024
Scoil Dúnta/School Closed
Bealt 21
2024
Searmanas Bliain 6/Bliain 6 Ceremony and finish
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara