Coláiste Ghlór na Mara

Dalta an Téarma - Cáisc 2023

01-Aibreán-23
Dalta an Téarma - Cáisc 2023

Bhí searmanas álainn againn ar an Aoine ar scoil sular thosaigh muid laethanta saoire na Cásca. Ba é Éanna Ó Ceallaigh, ar an ngiotár leictreach, a chuir fáilte roimh na daltaí uile agus iad ag siúl isteach sa halla spóirt. Labhair Múinteoir Fiachra, Príomhoide Maedhbh agus Ardchinnirí na scoile Isabella agus John faoin téarma iontach luachmhar a bhí againn le déanaí agus na héachtaí ar fad atá bainte amach againn ar scoil. Léirigh muid ár láidreachtaí sa seomra ranga, ar an bpáirc pheile, ar an gcúirt chispheile agus ar an stáitse.

Le linn an téarma seo, chuir daltaí na hidirbhliana seó iomlán Broadway ar stáitse trí mheán na Gaeilge; ‘Breáthacht agus an Brúid’. Labhair Múinteoir Fiachra faoin atmaisféar álainn a bhí sa scoil le linn an chleachtaidh agus le linn na seónna agus ní féidir a shéanadh gur tháinig pobal uile na scoile le chéile chun an ceoldráma a cheiliúradh.

Chomh maith leis sin, ghlac na daltaí idirbhliana turais ag rámhaíocht le Múinteoir Cillian Ó Néill agus tá sé mar aidhm againn an rámhaíocht a thosú mar imeacht spóirt eile sa scoil amach anseo.

Tá an idirbhliain ag ullmhú don turas thar lear go Barcelona ar an 18ú Aibreán agus ní féidir leis an bhfoireann ná leis na daltaí fanacht le haghaidh turas oideachasúil agus spraíúil a ghlacadh sa Chatalóin. Tá blaiseadh beag den taistil faighte acu cheana féin as ucht fáilte ó chroí a chur roimh ár gcairde Erasmus+ ó Guimarães sa Phortaingéil. Le linn na seachtaine seo, thaitin turais leo go Glas na Mí, Cósta Fhine Gall, lár Bhaile Átha Cliath agus Cairlinn.

Fuair Robyn Ní Chiardha taithí den scoth agus í ag obair ar thearmann dúlra ar oileán sa Nua Shéalainn, freisin.

Cuireadh tús leis na scrúduithe cainte inniu do Bhliain 6 ach tá siad breá réidh. Tá bliain iomlán oibre curtha isteach acu ag ullmhú do na scrúduithe seo agus tá gach muinín againn astu. Fuair siad deis le linn na mbréagscrúduithe cleachtadh a fháil le scrúdaitheoirí stáit do na scrúduithe cainte don Ghaeilge - mar sin, tá siad tar éis an t-aiseolas a shú isteach agus barr a gcumais a bhaint amach le linn na seachtaine seo. Tá Rang na hArdteiste cheana i ndiaidh deireadh a chur lena dtionsncaimh corpoideachais, tíreolaíochta agus staire, a chabhróidh go mór leo roimh na scrúduithe scríofa.

Bhain roinnt daltaí ó Bhliain 5 agus Bliain 6 taitneamh as lá a chaitheamh ag comhdháil phrintíseachta le Múinteoir Fiona an tseachtain seo caite. Fuair siad blaiseadh de na poist iontacha atá ar fáil tar éis na scoile bunaithe ar earnála éagsúla ina ndéantar printíseacht.

Ar ndóigh, bhí Seachtain Staire againn sa scoil le déanaí agus ghléas an-chuid dár ndaltaí agus ár mbaill foirne ina gcarachtair stairiúla. Thaitin Múinteoir Fiona, AKA Fógra na Poblachta, go mór linn ach go háirithe. Rinne muid ceiliúradh ar ár ‘réaltaí staire’ agus bhí imeachtaí áille sa leabharlann cosúil le ‘Stair Fest’.

Bhí imeacht den scoth ar siúl i measc Bliain 1 agus Scifest ar siúl acu. Dhear ár ndaltaí turgnaimh éagsúla agus tháinig moltóirí isteach chun measúnú a dhéanamh agus moltaí a thabhairt. Chabhraigh daltaí idirbhliana (siblíní ach go háirithe!) leis an ócáid.

Le linn Seachtain na Gaeilge, bhí an oiread sin imeachtaí iontacha ar siúl againn, mar shampla: tráth na gceist, céilithe, ióga, cluichí, físeán (Abair nó Ól - tá muid ag breathnú oraibh Muintir Mhic Conchra!) agus díospóireacht idirscoile i nGaeilscoil Bhaile Brigín.

Tá an scoil go léir ag dul craiceáilte don chlub fichille, a bhíonn ar siúl sa leabharlann ag am lóin. Bíonn an leabharlann plódaithe le meoin óga ag obair go crua chun an ceann is fearr a fháil ar an duine trasna uathu agus is álainn an rud é clubanna mar seo a fheiceáil ag dul ó neart go neart sa scoil.

Mar is iondúil, bíonn lúthchleasaithe na scoile ag obair go crua agus bhí buanna iontacha againn le déanaí sa chispheil, sacar agus peil. Bhí lá álainn lúthchleasaíochta ag Bliain 1 le déanaí i bPáirc an Fhionnuisce agus bhí Seán Mac Uilín (Idirbhliain) ag imirt san Iodáil lena chlub rugbaí. Ar ndóigh, d’éirigh go hiontach le Seán Ó Cróinín a bhí ag rásaíocht i mBostún Mheiriceá.

Tá ag éirí go hiontach le hiardhaltaí CGNM ar a n-aistir san oideachas agus cuireadh fáilte roimh CGNM a bheith i láthair ag searmanas i gColáiste na Trionóide chun scoláireacht iontrála a bhronnadh ar Eoin Ó Meachair, a thuill 625 pointí Ardteistiméireachta in 2022. Leis sin, bhí bród orainn a bheith i láthair ag searmanas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; áit inar bronnadh scoláireachtaí iontrála ar Aisling Lignon (625 pointí Ardteistiméireachta, 2022) agus Erinn Gunnery (scoláire Gaeltachta).

Thug muid aitheantas do na daltaí iontacha a sheas amach le linn an téarma seo. Féach thíos na daltaí a bhain duais amach:

Bliain 1:

Lucy Ní Chinnéide

Jamie Soden

Isabelle Fingleton

Gracie Ní Mhaonaigh

Bliain 2:

Etain Ní Dhúill

Dominic Ó Dufaigh

Dáire Ó Lochlainn

Aidan Ó Dúnaigh

Bliain 3:

Barra Ó Dúill

Éadaoin Nic Suibhne

Holly Ní Bhrucháin

Grace Ní Ruanaidh

Bliain 4:

Robyn Ní Chiardha

Senan Ó Cuinn

Nathan Ó Corráin

Lillyann Ní Sheibhleáin

Bliain 5:

Bobby Mac Siúrtáin

Síofra Nic Mhanais

Bliain 6:

Sorcha Nic an Aba

Alex Mac an Bhaird

Cian Ó Ceallacháin

Aitheantas speisialta:

Duaiseanna Spóirt:

Niamh Bush- ag imirt le Foireann faoi 16 peile Bhaile Átha Cliath

Darragh Mac Giolla Dhubh - ag imirt le Foireann iománaíochta Mionúir Bhaile Átha Cliath

Emma Ní Mhainín - ag imirt le Foireann Peile BhÁC faoi 14

Eoin Ó Dómhnaill - atá mar Sheaimpín scoileanna Laighean sa treodóireacht

Liam Ó Dómhnaill - a tháinig sa 2rd áit i gcomórtas scoileanna Laighean sa treodóireacht

Donach Mac Aoidh - atá ag imirt le Foireann mionúir peile BAC

Jake Thunder - atá ag déanamh go hiontach le cúrsaí Ji-Jitsu agus ag bua neart comórtais

Sarah Ní Choileáin - Ní Dhubhdáil - atá ag déanamh obair iontach do Seónna madraí agus tar éis neart comórtais a bhua leo

Keelan ó Ceallaigh - ag déanamh thar barr i gcúrsaí Badmantan

Tadhg Ó Raghallaigh - cníogdhamhsa (tapdancing)

Cathal Mac Aoidh - Gradam Fraincíse Idirnáisiúnta

Spiorad na Scoile - obair ar an gceoldráma

Luke De Silva

Calum Mac Domhnaill

Emmett Ó Broin

Síofra Nic Mhánais

Colette Ní Mhuircheartaigh

Cathal Mac Aoidh

Charlie Ó Móran

Charlie Mac Conchra

Zara Ní Fhearghaile - Relish Caife

Gaeilgeoirí an téarma

Sóisearach

Kiera Ní Bhraonáin

Xylan Ó Lionáin

Sinsearach

Robyn de faoite

Síofra Nic Mhánais

Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023Dalta an Téarma - Cáisc 2023
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara