Coláiste Ghlór na Mara

Cinnire Céadaoin (Eimear)

12-Eanáir-22
Cinnire Céadaoin (Eimear)

Eimear, Cinnire Scoile 2021-2022 (Ina príomhról in 'Grease Beo go Deo')

Is iníon léinn den scoth í Eimear atá cumasach agus cliste. Ina theannta sin, tá pearsantacht fíorálainn aici. Cinnte de, tá Eimear ag baint fíorthaitnimh as an bhfreagracht atá aici i mbliana mar Chinnire Scoile. Is breá léi an dúshlán agus an fhreagracht atá ag baint leis. Luaigh Eimear liom go bhfuil níos mó saoirse i mbliain a 6 le hais blianta eile agus go bhfuil an caidreamh idir na daltaí agus na múinteoirí thar barr .
Tá sí ag baint an-taitnimh as an Ardteistiméireacht cé go bhfuil sé dian, deacair agus dúshlánach.

Luaigh sí chomh maith nach bhfuil mórán ama le spáráil aici mar go bhfuil sí chomh gnóthach agus cruógach le déanaí.
Is breá léi an pianó a sheinm, go mór mór agus í á sheinnt ar son na scoile.
Tá go leor ábhar idir lámha ag Eimear. An t-ábhar is ansa léi ná mata agus tá suim thar cuimse aici san ábhar seo.
Luaigh sí chomh maith gur múinteoir den chéad scoth í Múinteoir Órlagh agus is breá léi an dúshlán a chuirtear uirthi sa rang mata. Tá atmaisféar iontach sa rang chomh maith.
An sprioc nó an chloch is mó atá ar phaidrín Eimear i mbliana ná na torthaí is fearr atá ar a cumas a fháil san Ardteist.

Agus comhairle á chur ag Eimear ar an nglúin óg, deir sí chun taitneamh a bhaint as na laethanta meánscoile toisc go dtéann an t-am thart go tapa agus chun oibriú chomh crua agus gur féidir sa chéad bhliain mar déanann sé éascú duit sna blianta atá amach romhat.

Bealt 30
2022
Scrúduithe an tSamhraidh
Meith 08
2022
Scrúduithe Stáit
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Coláiste Ghlór na Mara