Coláiste Ghlór na Mara

Cinnire Céadaoin (Adam)

26-Eanáir-22
Cinnire Céadaoin (Adam)

Adam (Cinnire Scoile 2021-2022)

Is scoláire dea-bhéasach agus cineálta amach is amach é Adam. Chomh cinnte is atá an Cháisc ar an Domhnach, tá Adam ag baint an-sult as an bhfreagracht ata aige i mbliana ina ról mar chinnire.

Is éasca Adam a aithint mar go mbíonn a bhriste salach i gcónaí air, tar éis dó a bheith ag imirt sacair sa chlós ag am lóin!

Dúirt Adam liom go bhfuil Bliain 6 thar a bheith dúshlanach ach mar sin féin, tá sé ag baint an-taitnimh as cúrsa na hArdteistiméireachta. Ina theannta sin, dúirt sé liom go bhfuil an-luí aige leis an scoil mar gheall ar an atmaisféar agus an meon iontach dearfach agus cabhrach ata inti. Is breá leis an chaoi a bhfuil gach duine sa scoil chomh mór lena chéile agus gur cosúil le teaghlach mór, amháin muid.

Is breá le hAdam an tíreolaiocht. Luaigh sé liom go mbaineann sé fíorthaitneamh as an rang sin. Is é Múinteoir Cian ata ina bhun.

Luaigh sé chomh maith gur múinteoir iontach é agus go bhfuil sé chomh lách, tuisceanach, foighneach agus chomh cairdiúil le pobal iomlán na scoile. Chomh maith leis sin, dúirt Adam go bhfuil tuiscint iontach ag Múinteoir Cian ar a chuid scoláirí. Is léir go bhfuil ardmheas ag Adam agus ag Bliain a 6 ar Mhúinteoir Cian.

Ta Adam craiceáilte faoi chúrsai spóirt. Is breá leis a bheith ag caitheamh geansaí na scoile sa sacair, sa pheil agus sa chispheil.

An sprioc is mó ata ag Adam i mbliana na a dhícheall a dhéanamh san Ardteist. An chomhairle ata aige don ghlúin óg na an obair a chur isteach go leanúnach. Mar a deir an seanfhocal: “Má chothaíonn tú an bhachlóg, feicfidh tú an bláth!”

Bealt 30
2022
Scrúduithe an tSamhraidh
Meith 08
2022
Scrúduithe Stáit
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Coláiste Ghlór na Mara