Coláiste Ghlór na Mara

Turas go Béal Feirste

13-Nollaig-21
Turas go Béal Feirste

Daltaí idirbhliana CGNM ag Coláiste Feirste, Béal Feirste

Chuaigh an idirbhliain ar thuras chuig Béal Feirste le déanaí. D'fhág siad go luath ar an Luan agus chuaigh siad díreach chuig Coláiste Feirste. Is é Coláiste Feirste an chéad Ghaelcholáiste a bunaíodh i mBéal Feirste. Is í príomhaidhm Choláiste Feirste an réimse is leithne iar-bhunoideachais trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil.

Nuair a shroich muid an scoil bhuail muid le cinnirí Gaeilge na scoile, an príomhoide Mícheál Mac Giolla Ghunna agus an múinteoir a d’eagraigh an turas seo ar fad dúinn, Caitlín Ní Ruanaidh. Is é Jake Mac Siacais a bhí mar threoraí staire againn ar an lá. Ba phríosúnach polaitiúil é Jake agus ghlac sé páirt in agóid na bpluideanna in éineacht le Bobby Sands le linn tréimhse na stailceanna ocrais. Is saineolaí tríd is tríd é Jake agus bhí an t-ádh dearg linn bualadh leis. Bhain gach dalta an-taitneamh as agus d’fhoghlaim siad a lán faoin scoil agus stair an cheantair.

D’fhág muid slán leis an scoil agus thug muid ár n-aghaidh ar Chultúrlann Mc Adam Ó Fiaich. Is ionad ealaíne, cultúir agus Gaeilge é Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich, lonnaithe ag croílár iarthar Bhéal Feirste ar Bhóthar na bhFál. Bhí lón blasta againn ansin agus chuir muintir na Cultúrlainne fáilte mhór romhainn.

Tar éis é sin chuaigh gach duine ar ais chuig an óstán agus ghlac gach duine sos sula ndeachaigh muid amach arís chuig Margadh na Nollag ag Halla na Cathrach. Bhí go leor le feiceáil ann chomh maith le bia thar a bheith blasta ar fáil ann freisin.

Tá sé ar intinn ag Coláiste Feirste cuairt a thabhairt orainne anseo i gColáiste Ghlór na Mara sa todhchaí agus tá na daltaí agus an pobal uile scoile ag súil go mór leis!

Turas go Béal FeirsteTuras go Béal FeirsteTuras go Béal FeirsteTuras go Béal FeirsteTuras go Béal Feirste
Bealt 02
2024
Turas Thar Lear Idirbhliana/TY Trip Abroad
Bealt 04
2024
Searmanas Bliain 4/TY Ceremony and finish
Bealt 07
2024
Scoil Dúnta/School Closed
Bealt 21
2024
Searmanas Bliain 6/Bliain 6 Ceremony and finish
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara