Coláiste Ghlór na Mara

Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023

25-Deireadh Fómhair-23
Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023

Dalta an tséú bliain, Seán Mac Cába, ag bronnadh gradam spóirt ar a dheartháir sa chéad bhliain, Eoghan

Chun céiliúradh a dhéanamh do na héachtaí ar fad atá bainte amach sa chéad leath-téarma don scoilbhliain, d’fhreastal daltaí agus foireann na scoile araon ar Shearmanas Dalta na Bliana inniu sa halla spóirt, á reáchtáil ag Múinteoir Ciara, Múinteoir Rónán agus Múinteoir Grace. Nuair a seinneadh físeán le híomhánna agus taifid ón gcéad dhá mhí le linn an tsearmanais, ba léir go raibh an-chuid ar fad bainte amach - agus sin díreach sa cheád cúpla seachtain! Is cúis bhróid ollmhór í a bheith mar chuid de scoil chomh speisialta, rannpháirteach agus comhoibreach is atá Coláiste Ghlór na Mara.

Rinne Ardchinnirí na scoile, Colette Ní Mhuircheartaigh agus Donnchadh Mac Conchra bainistiú ar an ócáid, inar fograíodh ainmneacha na daltaí a bhí roghnaithe mar 'daltaí an téarma' do gach aon bhliain-ghrúpa. Ba léir gur cinneadh decair a bhí ann, triúir ó gach grúpa a phiocadh, ach bhí na gradaim tuillte go hiomlán acu a fuair an duais.

Rinneamar céiliúradh ansin ar na daltaí go léir a bhain gaisce amach le linn an chéad dhá mhí scoile, bunaithe ar na hiarrachtaí a rinne siad sa seomra ranga agus lasmuigh de - spóirt, cinéaltas, Gaeilge agus spiorad na scoile. Ocáid teaghlaigh a bhí ann do cheannaire spóirt na scoile, Seán Mac Cába, a bhronn gradam spóirt ar a dheartháir sa chéad bhliain, Eoghan. Ghlac Killian Cailloce leis an ngradam ar son a dheartháir féin, Luca, a bhfuil ag imirt d'fhoireann na hÉireann sa sacar.

Bhí grúpa mór dalta a d'fhreastal ar Chomhairle na n-Óg le déanaí le Foróige agus tugadh aitheantas ar leith dóibh siúd. Maidir leis an nGaeilge de, thug Múinteoir Fiachra comhghairdeachas do na bliainghrúpaí ar fad a bhfuil sár-iarracht á dhéanamh acu leis an gcomórtas idir-ranganna, Gaeilge 21. Bronnadh gradaim aonaracha ar daltaí ar leith a bhfuil tar éis iarracht iontach a chuir isteach sa teanga le cúpla seachtain anuas.

Ar deireadh, tugadh amach dhá ghradam fíor-speisialta. Bhain an chéad ghradam le cineáltas agus níl aon dabht faoi ach go raibh sé tuillte go hiomlán ag Jamie Soden sa dara bhliain. Bhain an gradam deireanach le spiorad na scoile agus ba dhalta sa séú bhliain a bhain é seo amach, a bhfuil tar éis spiorad na scoile a léiriú ón gcéad turas scoile a bhí acu sa bhliain seo; Tiegan Ní Lionnáin.

Críochnaíodh an Searmanas le ceol álainn ó ghrúpa ceoil na scoile. Ach bhí port amháin eile le seinnt acu inniu - 'sé sin "Lá breithe shona duit" do Mhúinteoir Seosamh! Is beag nár leim gach éinne óna suí nuair a rith Cale de Sutún isteach sa halla chun an fógra tábhachtach sin a thabhairt. Níl cur síos ná insint scéil ar aghaidh Mhúinteoir Seosamh nuair a chonaic sé Barra Ó Dúill ag siúl isteach le císte álainn dó. Ghuígh an halla go léir breithlá sona air agus d'imigh gach éinne in ard-ghiúmar!

Liosta na ndaltaí ar a bronnadh gradaim inniu:
Dalta na Bliana

Bliain 1:

Connla: Belle Ní Aimheirgín

Banba: Caiden Mac Aoidh

Éiriú: Olivia Ní Chróinín

Fódhla: Alex Mac Eachmharcaigh

Bliain 2:

Gailbhia: Grace Ní Longain

Danú: Jamie Soden

Macha: Mia Ní Phóirtéir

Teamhair: Isabelle Nic Réamoinn

Bliain 3:

Setanta: Etain Ní Dhúill

Oscar: Aoife Ní Riain

Cú Chulainn: Dáire Ó Lochlainn

Bóirimhe: Max Mac Seáin

Bliain 4:

Connacht: Harry Pacelli

Laighean: Amber Nic Stiofáin

Uladh: Darragh Cinsealach - Ó Cáis

Mumhan: Matthew Ó Cochláin

Bliain 5:

Craobh Rua: Ellie Nic Réamoinn

Dé Danann: Ciara Nic Giolla Phádraig

Na Fianna: Ellen Ní Cholmáin

Bliain 6:

Ailill: Seán Mac Cába

Cú Roí: Hannah Ní Chuanaigh

Aitheantais Speisialta Choláiste Ghlór na Mara:

Eácht Spóirt:

Eoghan Mac Cába

Luca Cailloce

Freastal ar comhairle na nóg foróige:

Ciarán Ó Maoilmhichil

Eoin Réamoinn

Sam Ó Coistealbha

Ruairí Ó Cathail

Aoibhinn Ní Ghrádaigh

Lillyann Ní Sheibhleáin

Kiera Ní Bhraonáin

Damhsa Gaelach

Róisín Ní Chionnaidh

Gaeilge:

Robyn de Faoite

Rebecca Ní hE

Sam Ó Coistealbha

Linda Fuhrmann

Cineáltas:

Jamie Soden

Spiorad na Scoile:

Tiegan Ní Lionnáin

Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023Searmanas Dalta an Téarma Deireadh Fómhair 2023
Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara