Coláiste Ghlór na Mara

Staidéar Maoirsithe

Staidéar Maoirsithe 2020-2021 (Leagan Gaeilge)

Tá staidéar maoirsithe ar fáil do chách i gColáiste Ghlór na Mara i ngach bliainghrúpa. Tugtar deis do na daltaí, faoi stiúradh ár múinteoirí, smacht a choinneáil orthu féin agus díriú ar obair bhaile agus dul siar a dhéanamh i dtimpeallacht chiúin, chompordach agus chairdiúil. Ní cuirfear suas le drochiompar ar chor ar bith agus déantar teagmháil le tuismitheoirí trí ríomhphost/trí ghuthán mura bhfuil a bpáiste ag baint úsáid éifeachtach as an tréimhse staidéir.

Beidh staidéar maoirsithe ar fáil ar feadh dhá uair an chloig tar éis na scoile, ceithre lá in aghaidh na seachtaine (Luan-Déardaoin), gach seachtain, go dtí deireadh na scoilbhliana. Tá 5 tréimhse staidéir ann i mbliana:

 • Tréimhse 1: Meán Fómhair - Oíche Shamhna (€40)
 • Tréimhse 2: Samhain - Nollaig (€50)
 • Tréimhse 3: Eanáir - Briseadh Meán-Téarma Feabhra (€40)
 • Tréimhse 4: Briseadh Meán-Téarma Feabhra - Cáisc (€30)
 • Tréimhse 5: Cáisc - Samhradh (€50)

Tá lascaine ar fáil do dheartháireacha agus deirfiúracha: íocann an chéad pháiste an costas iomlán ach faigheann an dara páiste agus ar aghaidh lascaine de €10 in aghaidh na tréimhse.

Is féidir clárú le haghaidh uair an chloig don staidéar maoirsithe ach moltar é seo do dhaltaí Bliain 1 agus 2 amháin. Na costais dó seo ná:

 • Tréimhse 1: Meán Fómhair - Oíche Shamhna (€25)
 • Tréimhse 2: Samhain - Nollaig (€30)
 • Tréimhse 3: Eanáir - Briseadh Meán-Téarma Feabhra (€25)
 • Tréimhse 4: Briseadh Meán-Téarma Feabhra - Cáisc (€20)
 • Tréimhse 5: Cáisc - Samhradh (€30)

CHUN ÁIT A CHUR IN ÁIRITHE DO DO MHAC/D’INÍON:

(1) Seol ríomhphost chuig: cian@cgnm.ie le hainm, rang agus bliainghrúpa an dalta.

(2) Íoc don chéad thréimhse as ucht an t-airgead tirim a sheoladh isteach chuig Múinteoir Cian le do pháiste nó go leictreonach trí chóras íocaíochta na scoile.


Supervised Study (English Version)

We’re happy to announce that Coláiste Ghlór na Mara will be providing supervised study again this year. Supervised study is strongly recommended for secondary school students, especially those in 3rd and 6th year. It’s important for students to develop a routine of study to reach their potential in house and state examinations. According to national studies, 1.5 hours of supervised study in a school environment is the equivalent of 3 hours’ study at home.

Supervised study is being offered to all students in Coláiste Ghlór na Mara, from every year group. Students are given the opportunity to focus on homework and revision, under the supervision and with the help of one of our teachers, in a quiet, comfortable and friendly environment. Bad behaviour will not be tolerated and parents/guardians will be contacted by email/phone if their child is not making effective use of their time during study.

Supervised study is being offered for 2 hours after school, four days a week (Monday-Thursday), every week until the end of the school year. Payment is broken down into 5 separate periods as follows:

 • Period 1: September - Halloween (€40)
 • Period 2: November - Christmas(€50)
 • Period 3: January - February Mid-Term (€40)
 • Period 4: February Mid-Term - Easter (€30)
 • Period 5: Easter - Summer (€50)

Discounts are abailable for siblings: the first child pays the full price but any siblings thereafter receive a discount of €10 per pay period.

Students can register for supervised study for one hour a day, but this option is advisable to 1st and 2nd year students only. The price for students registering for one hour is as follows:

 • Period 1: September - Halloween (€25)
 • Period 2: November - Christmas(€30)
 • Period 3: January - February Mid-Term (€25)
 • Period 4: February Mid-Term - Easter (€20)
 • Period 5: Easter - Summer (€30)

TO REGISTER YOUR CHILD FOR AFTER-SCHOOL STUDY:

 1. Send an email to: cian@cgnm.ie including your child’s name, class and year group.
 2. Pay for the first term by sending the money with your child to be given to Múinteoir Cian or electronically by using the school’s online payment system.
No events found
Gradaim Bhliain 6 2021:   Ba mhór an onóir dúinn gradaim Bhliain 6 2021 a bhronnadh ar Rang Setanta agus Rang Cú Chulainn
Siar Chuig na 80í: An Gearrscannán: Lean ar Rang na Bliana 1987 ó Choláiste Ghlór na Mara agus iad anois fásta
Gradaim na hIdirbhliana 2021: Ba mhór an onóir inné do Mhúinteoirí Andrea (Comhordaitheoir Cláir), Katie (Ceannaire
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Ghlór na Mara