Coláiste Ghlór na Mara

Torthaí na hArdteistiméireachta 2021

Torthaí na hArdteistiméireachta 2021

Rang na hArdteistiméireachta 2021 ar lá na dtorthaí

Chuir muid fáilte is fiche roimh ár n-iarscoláirí inniu agus iad ag fáil a gcuid torthaí Ardteistiméireachta i gColáiste Ghlór na Mara, Baile Brigín.

Ní fhéadfaimis a bheith ní ba bhródúla as an dream eisceachtúil seo a thuill torthaí Ardteistiméireachta den scoth i mbliana. Cé go raibh na daoine óga seo in ann a dtorthaí a fheiceáil ar líne, roghnaigh siad chun teacht isteach chugainn chun an ceiliúradh an-speisialta seo a roinnt linn agus a roinnt lena chéile. Bhí ríméad orainn labhairt leo agus ár gcomhghairdeachas a dhéanamh leo. Míle buíochas dá múinteoirí, tuismitheoirí, caomhnóirí agus ar ndóigh, Príomhoide Maedhbh, Múinteoir Bláithín agus Múinteoir Carly a chabhraigh go mór leo ar a n-aistear scoile.

Beidh na baill foirne seo agus ar ndóigh, Múinteoir Fiona, an múinteoir gairmtreorach, in ann cabhrú leo má bhíonn aon cheist nó stiúradh ag teastáil uathu amach anseo.

Tá súil againn go raibh samhradh suaimhneach agus rathúil ag gach uile duine agaibh. Is léir go raibh sibh ar fad sona sásta agus na torthaí á bhfáil agaibh. Ba mhaith linn gach rath a ghuí oraibh sa todhchaí, is cinnte go mbeidh sé dochreidte geal daoibh agus beidh fáilte i gcónaí romhaibh i gColáiste Ghlór na Mara.

M.Fómh 27
2021
Scoil Dúnta
D.Fómh 21
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 6
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán-Téarma
Samh 16
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 3
Lá an-bhródúil a bhí ann do mhuintir na scoile go léir inniu, ach go háirithe d’fhoireann agus do dhaltaí
Cinnirí na Scoile in éineacht le Múinteoir Siobhán, Ceannaire Bliana (Bliain 6) Ba mhaith linn fáilte is fiche a chur
Gradaim Bhliain 6 2021:   Ba mhór an onóir dúinn gradaim Bhliain 6 2021 a bhronnadh ar Rang Setanta agus Rang Cú Chulainn
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Ghlór na Mara