Coláiste Ghlór na Mara

Gradaim Bhliain 6 2021

Gradaim Bhliain 6 2021

Gradaim Bhliain 6 2021:

Ba mhór an onóir dúinn gradaim Bhliain 6 2021 a bhronnadh ar Rang Setanta agus Rang Cú Chulainn ar an 27ú Bealtaine 2021. Táimid ar fad chomh buíoch as an dea-aimsir a bhí againn don ócáid!

Is ceiliúradh a bhí ann ar an eispéireas, an fhorbairt agus an turas atá déanta ag an ngrúpa seo le linn na sé bliana a chaith siad anseo i gColáiste Ghlór na Mara. Táimid an-bhródúil as na héachtaí ar fad atá bainte amach ag an ngrúpa seo go hacadúil agus go seach-churaclaim.

Táimid ar fad mar fhoireann ar bís don todhchaí don ghrúpa seo mar tá poitéinsiúil iontu ar fad a gcuid brionglóid a leanúint agus barr a gcumais a bhaint amach pé slí nó gairm a roghnaíonn siad.

Ba bhreá le foireann CGNM gach rath a ghuí ar an ngrúpa speisialta seo. Coinnígí i dteagmháil linn, a chairde, agus buail isteach chugainn sa todhchaí.

Míle buíochas do gach tuismitheoir a chabhraigh linn an lá a reáchtáil inniu leis an mbia álainn. Is lá iontach speisialta a bhí ann agus cuimhneoidh na daltaí air seo go deo.

Míle buíochas do gach ball foirne a chabhraigh leis na hullmhúcháin/eagrúcháin don lá inniu, freisin.

Slán agus go n-eirí an bóthar libh ar fad!

M.Fómh 27
2021
Scoil Dúnta
D.Fómh 21
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 6
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán-Téarma
Samh 16
2021
Cruinniú Tuismitheoirí Bliain 3
Lá an-bhródúil a bhí ann do mhuintir na scoile go léir inniu, ach go háirithe d’fhoireann agus do dhaltaí
Rang na hArdteistiméireachta 2021 ar lá na dtorthaí Chuir muid fáilte is fiche roimh ár n-iarscoláirí
Cinnirí na Scoile in éineacht le Múinteoir Siobhán, Ceannaire Bliana (Bliain 6) Ba mhaith linn fáilte is fiche a chur
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Ghlór na Mara